Giới thiệu sơ lược Mô-đun MEL Manager và Cách thiết lập Dự án, Địa bàn

MD Mô-đun này bao gồm cách thiết lập 1 khung dự án MEL từ khâu thiết lập thông tin Dự án ban đầu, Địa điểm - Khu vực, Đối tượng dự án, Chỉ số đo lường các khía cạnh của dự án đến cách thức cập nhật dữ liệu (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ…).

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn người dùng thiết lập những thông tin cơ sở ban đầu của dự án như Địa điểm, Con người, Thông tin thiết lập dự án ban đầu…

1. THIẾT LẬP ĐỊA BÀN DỰ ÁN

1.1 Thiết lập Tiểu khu, thôn, xóm

Bước 1: Mở biểu mẫu thietlapthonto

Bước 2: Điền lần lượt thông tin từ trên xuống dưới.

1.2 Thiết lập Khu vực Dự án

Bước 1: Mở biểu mẫu khuvucduan
Bước 2: Điền lần lượt thông tin từ trên xuống dưới.

2. THIẾT LẬP DỰ ÁN

Trước khi bắt đầu quy trình lập kế hoạch chi tiết dự án MEL, việc trả lời cho các câu hỏi sau sẽ giúp việc lập kế hoạch của bạn nhất quán và tránh lạc đề:

o Sẽ mất bao nhiêu thời gian?
o Tình trạng hiện tại của dự án MEL là gì?
o Nhân viên nào chịu trách nhiệm cụ thể tham gia vào quy trình lập kế hoạch MEL?
o Những ai tham gia dự án, các bên liên quan và đối tác tham gia vào MEL?
o Những Địa bàn, khu vực nào mà dự án hoạt động?

Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập Dự án thietlapduan
Bước 2: Điền lần lượt thông tin trong biểu mẫu.

Lưu ý: Những câu hỏi có biểu tượng dấu sao hoa thị [ saohoathi] là câu hỏi bắt buộc phải điền thông tin. Nếu người dùng bỏ trống sẽ không thể hoàn thành được biểu mẫu.

Chúng tôi sẽ trình bày cách thức thiết lập các chỉ số đo lường dự án và cập nhật dữ liệu trong các chủ đề tiếp theo.
Mọi đóng góp và thắc mắc xin gửi về RTA. Thanks!