manager

Topic Replies Activity
Giới thiệu sơ lược Mô-đun MEL Manager và Cách thiết lập Dự án, Địa bàn 1 October 28, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Kỳ Báo Cáo Dữ liệu 1 October 29, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Chỉ tiêu đo lường Dự án MEL 1 October 28, 2019