Hướng dẫn Thiết lập Chỉ tiêu đo lường Dự án MEL

Các chỉ tiêu Tác động, Kết quả, Đầu ra và Hoạt động được xem là yếu tố chính của MEL. Các cụm từ như Tác động, Kết quả, Đầu ra,…là thuật ngữ/Khái niệm mà bạn cần phải làm quen khi lập kế hoạch MEL.
Lưu ý rằng các nhà tài trợ/Chuyên gia/Hoạch định chính sách khác nhau sẽ sử dụng thuật ngữ khác nhau. Ví dụ: Một số người sẽ sử dụng “Mục đích”, “Mục tiêu” thay vì dùng “Tác động”, nhưng về bản chất cấp độ là như nhau.
Vì vậy, trong khuôn khổ tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ Tác động, Kết quả, Đầu ra…Bạn có thể tìm hiểu chi tiết để hiểu các khái niệm, từ đó điều chỉnh chúng theo ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh.

1. THIẾT LẬP CHỈ TIÊU TÁC ĐỘNG

Như có đề cập trong định nghĩa ở trên, chỉ tiêu tác động đề cập đến sự thay đổi mà dự án kỳ vọng sẽ đạt được trong dài hạn.

Cách thức thiết lập thông tin chỉ tiêu Tác động như sau:
Bước 1: Mở biểu mẫu chitieutacdong
Bước 2: Điền lần lượt thông tin từ trên xuống dưới theo hướng dẫn như hình

2. THIẾT LẬP CHỈ TIÊU KẾT QUẢ

Như đề cập trong thuật ngữ, Chỉ tiêu Kết quả là kết quả từ các công việc mà bạn thực hiện, kết quả có thể như kỳ vọng hoặc không.
Tương tự như cách thiết lập Chỉ tiêu Tác động, chi tiết thiết lập Chỉ tiêu Kết quả như sau:
Bước 1: Mở biểu mẫu formchitieuketqua
Bước 2: Điền lần lượt thông tin từ trên xuống dưới theo hướng dẫn như hình:

3. THIẾT LẬP CHỈ TIÊU ĐẦU RA VÀ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG

Tương tự như thiết lập chỉ tiêu Tác động và Chỉ tiêu Kết qủa. Các thông số trong thiết lập Chỉ tiêu Đầu ra và Chỉ tiêu Hoạt động cũng tương tự như: Dự án áp dụng, Chỉ tiêu đầu ra/Hoạt động cấp 1, cấp 2, Liên quan đến chỉ tiêu kết quả, Đầu ra nào, Các chỉ báo cần đo lường…

Bạn có thể tham khảo cách thiết lập từ 2 chỉ số ở mục 1 và 2.

4. VÍ DỤ BẢNG THIẾT LẬP CÁC CHỈ TIÊU

Có một số cách/công cụ có thể giúp bạn thể hiện trực quan các tác động (mục tiêu), kết quả,
đầu ra, hoạt động và các chỉ số liên quan. Để hiểu rõ hơn, mục này này đưa ra hai ví dụ thường xuyên được sử dụng trong phát triển quốc tế.
Công cụ đó là Tam Giá WeaversKhung Log (Khung logic).

Ví dụ về Tam giác Weavers:
tamgiac

Ví dụ về Khung Logic (Khung Nhật Ký):

khunglog

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ về thiết lập chỉ tiêu cần thiết của khung MEL.
Mọi góp ý và thắc mắc xin gửi về RTA. Thanks