Hướng dẫn Thiết lập Kỳ Báo Cáo Dữ liệu

Trong quá trình trước, trong và sau dự án, nhà tài trợ cũng như các bên liên quan luôn có nhu cầu được cung cấp thông tin, tiến độ dự án, cái nhìn sâu sắc về tổng thể bức tranh của dự án. Đặc biệt, họ muốn biết kết quả gì đã đạt được, rủi ro nào đã xảy ra, các yếu tố nào tác động lên kết quả đó và giải pháp thực hiện là gì. Từ đó, giúp họ rút kinh nghiệm và đưa ra những can thiệp kịp thời.

Để làm được điều này, họ sẽ tạo ra các Kỳ báo cáo, Ví dụ như: Báo cáo Giám sát hàng năm, Báo cáo đánh giá theo khung thời gian và tần suất quy định, Báo cáo đánh giá trước và sau Hoạt động…

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thiết lập Kỳ báo cáo theo mong muốn:

Bước 1: Mở biểu mẫu kybaocaoform

Bước 2: Nhập thông tin từ trên xuống dưới theo hướng dẫn như hình.

Trên đây là hướng dẫn người dùng thiết lập Kỳ báo cáo.
Mọi đóng góp và thắc mắc xin gửi về RTA. Thanks!