Hướng dẫn bật quyền cho ứng dụng

Bật quyền cho ứng dụng rtWork


Android - Cấp quyền app rtWork qua icon


Android - Cấp quyền app rtWork qua thiết lập hệ thống


iOS - Cấp quyền cho app rtWork

Thực trạng: Khi thao tác cài đặt ứng dụng rtWork vào thiết bị di động, thông thường thiết bị sẽ yêu cầu cấp các quyền cơ bản để ứng dụng có thể truy cập.
Nguyên nhân: Do ứng dụng rtWork có các tính năng khá phổ biến như chụp ảnh, quay phim, ghi âm, thực hiện gọi, bật mic…v.v để phục vụ cho các tính năng của app và lấy dữ liệu theo thời gian thực.

Để bật quyền cho ứng dụng người dùng cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: mở Cài đặt trên thiết bị di động.
Bước 2: chọn Quản lý ứng dụng
Bước 3: chọn ứng dụng Real time workspace
Bước 4: chọn Các quyền của ứng dụng
Bước 5: chọn mở các quyền cho ứng dụng

Android

image

iOS