Nguyên tắc cơ bản trong rtWork

A. Thiết bị và hệ điều hành

 • Khuyến nghị người dùng sử dụng thiết bị hỗ trợ RAM 2Gb trở lên để được trải nghiệm tốt nhất.

 • Một số thiết bị và hệ điều hành không tương thích với ứng dụng rtWork:
  Thiết bị

  ✗ Xiaomi Redmi Note 3

  ✗ Xiaomi MI MAX

  ✗ Asus Zenfone

  ✗ Oppo F1s

  ✗ Oppo A33w

  Hệ điều hành

  ✗ Android 5.0

:writing_hand: Nếu bạn đang sử dụng những thiết bị hoặc thiết bị có hệ điều hành như trên, xin vui lòng thay đổi thiết bị để có thể sử dụng ứng dụng.

B. Quyền ứng dụng

Xem thêm tại đây.

C. Một số quy tắc

1. Đăng nhập/Đăng xuất

 • Để đăng nhập, người dùng cần cung cấp:
  • Mã dự án
  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu
 • Mỗi thiết bị chỉ được đăng nhập một tài khoản duy nhất.
 • Tài khoản tự động đăng xuất khỏi thiết bị khi được đăng nhập từ thiết bị khác.

2. Kết nối mạng

 • Người dùng phải có kết nối mạng để thực hiện các thao tác như đăng nhập/đăng xuất, cập nhật dữ liệu, gửi phiếu lên hệ thống,…

Chú ý: Khi không thực hiện được các thao tác trên, vui lòng kiểm tra lại các kết nối. Nếu kết nối mạng bình thường, liên hệ quản trị để được hỗ trợ.

3. Biểu mẫu

 • Biểu mẫu có thể được điền ở dạng online (tình trạng có mạng internet)/ offline (tình trạng yếu/không có mạng internet).
 • Biểu mẫu được điền offline trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ việc tải các dữ liệu liên quan
  Trường hợp đã tải đầy đủ dữ liệu và không thực hiện điền biểu mẫu offline, vui lòng liên hệ hỗ trợ từ ban quản trị hệ thống.

4. Cập nhật dữ liệu

 • Khi dữ liệu chưa được cập nhật tại trạng thái mới nhất, vui lòng sử dụng mô - đun Chuẩn bị dữ liệu
  (Hướng dẫn sử dụng mô - đun tại đây).