Hướng dẫn Báo cáo nội dung trả lương cho Nhân Viên - MY 360

Hướng dẫn Báo cáo nội dung trả lương cho Nhân Viên - MY 360

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

 • Thời điểm sử dụng: Khi kết thúc kỳ lương hoặc bộ phận nhân sự thông báo
 • Mục đích: Xác nhận và thông báo đến bộ phận Nhân sự về các nội dung được trả lương trong kỳ lương

  LƯU Ý:

  a. Thông tin kỳ lương được hiển thị mặc định là kỳ lương hiện tại, trong trường hợp kỳ lương không hiển thị hoặc hiển thị không đúng, nhân viên sẽ tự chọn đúng kỳ lương từ danh sách.

  b. Toàn bộ các nội dung trả lương áp dụng cho nhân viên được hiển thị, VD: Số ngày làm việc có trả lương (Ca làm việc theo ngày), Số ngày làm việc có trả lương (Ca làm việc theo giờ), Ngày nghỉ phép thuộc danh mục được công ty trả lương, Ngày nghỉ có trả lương (Lễ Tết, các phúc lợi khác của công ty, …), Làm thêm giờ, Thưởng lễ, … trong trường hợp trong kỳ lương nhân viên không có nội dung đó thì có thể xóa dữ liệu nội dung (Nút xóa)
  (Lưu ý với RTA: Đang có issue về xóa vòng lặp, nếu xóa thì xóa từ dưới lên, xóa ở giữa sẽ bị crash app)


  c. Nhân viên CÓ TRÁCH NHIỆM kiểm tra lại toàn bộ thông tin dữ liệu nội dung trả lương, giải thích các trường hợp bất thường được thông báo hoặc có điều chỉnh “Số lượng”

  Dữ liệu Bất thường ngày công gồm có: Check-out sai ca, làm việc Không đủ giờ, Chưa Check-out
  Dữ liệu bất thường Nghỉ phép và Tăng ca là các phiếu đang Chờ duyệt (Pending) - Có thể kiểm tra trước trong Mô-đun HR Cho tất cả), nhân viên có trách nhiệm thông báo tới người quản lý để Phê duyệt trước khi chuyển tới bộ phận Nhân sự.


  (Lưu ý với RTA: Nếu nhân viên điền Form khi chưa Check-out ngày hôm nay thì chủ động điểu chỉnh mục số lượng cho đúng, ngày công chỉ được tính khi có đủ Mã Check-in vfa Check-out


  e. SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

  f. Nếu mở Form không thấy thông tin kỳ lương thì kiểm tra lại đã điền thông tin chuẩn bị hợp đồng chưa rồi liên hệ Trần Thị Phượng hoặc Nguyễn Phương Ngân để tạo hợp đồng (Không có thông tin không lên lương tháng được)