HR Modules Manual


Module HR For Manager Module HR For Sup Module HR for Sup is for supervisors to do HR activities related to Checkin/out, Leave, OT - ET and Feedback - Evaluation. Module HR For Specialist Module HR Cho Giám Sát Module HR Cho Tất Cả Module HR Cho Chuyên Gia Giới thiệu một số tính năng của module Chuyên viên C&B Module HR Cho Quản Lý Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác. Module HR For Everyone How to use rtWork for daily HR operations: Check in - check out, Working schedules, Leave, Overtime - Extra time, Feedback - Evaluation, and Staff list.
Topic Replies Views Activity
0 396 August 15, 2019
0 921 August 16, 2019
0 1715 August 12, 2020
0 561 August 16, 2019
0 485 August 16, 2019
0 255 January 14, 2021
0 223 February 17, 2021
0 183 February 17, 2021
0 356 February 17, 2021
0 206 February 17, 2021
0 192 February 17, 2021
0 202 February 17, 2021
0 201 February 17, 2021
0 403 October 24, 2019
0 293 October 24, 2019
0 390 October 24, 2019
0 449 October 28, 2019
0 311 October 28, 2019
0 220 December 7, 2020
0 636 October 24, 2019
0 336 August 15, 2019
0 298 March 27, 2020
0 483 August 16, 2019
0 341 October 24, 2019
0 290 August 16, 2019
0 407 August 15, 2019
0 247 August 16, 2019
0 208 August 16, 2019
0 218 August 16, 2019
0 197 August 16, 2019