HR Modules Manual


Module HR For Manager Module HR For Sup Module HR for Sup is for supervisors to do HR activities related to Checkin/out, Leave, OT - ET and Feedback - Evaluation. Module HR For Specialist Module HR Cho Giám Sát Module HR Cho Tất Cả Module HR Cho Chuyên Gia Giới thiệu một số tính năng của module Chuyên viên C&B Module HR Cho Quản Lý Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác. Module HR For Everyone How to use rtWork for daily HR operations: Check in - check out, Working schedules, Leave, Overtime - Extra time, Feedback - Evaluation, and Staff list.
Topic Replies Views Activity
0 328 August 15, 2019
0 624 August 16, 2019
0 993 August 12, 2020
0 408 August 16, 2019
0 342 August 16, 2019
0 181 January 14, 2021
0 147 February 17, 2021
0 117 February 17, 2021
0 152 February 17, 2021
0 138 February 17, 2021
0 121 February 17, 2021
0 134 February 17, 2021
0 138 February 17, 2021
0 304 October 24, 2019
0 218 October 24, 2019
0 292 October 24, 2019
0 360 October 28, 2019
0 232 October 28, 2019
0 138 December 7, 2020
0 474 October 24, 2019
0 268 August 15, 2019
0 225 March 27, 2020
0 338 August 16, 2019
0 227 October 24, 2019
0 196 August 16, 2019
0 320 August 15, 2019
0 166 August 16, 2019
0 152 August 16, 2019
0 161 August 16, 2019
0 130 August 16, 2019