HR Modules Manual


Module HR For Manager Module HR For Sup Module HR for Sup is for supervisors to do HR activities related to Checkin/out, Leave, OT - ET and Feedback - Evaluation. Module HR For Specialist Module HR Cho Giám Sát Module HR Cho Tất Cả Module HR Cho Chuyên Gia Giới thiệu một số tính năng của module Chuyên viên C&B Module HR Cho Quản Lý Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác. Module HR For Everyone How to use rtWork for daily HR operations: Check in - check out, Working schedules, Leave, Overtime - Extra time, Feedback - Evaluation, and Staff list.
Topic Replies Views Activity
0 370 August 15, 2019
0 762 August 16, 2019
0 1366 August 12, 2020
0 503 August 16, 2019
0 412 August 16, 2019
0 223 January 14, 2021
0 189 February 17, 2021
0 155 February 17, 2021
0 253 February 17, 2021
0 179 February 17, 2021
0 161 February 17, 2021
0 175 February 17, 2021
0 174 February 17, 2021
0 371 October 24, 2019
0 254 October 24, 2019
0 336 October 24, 2019
0 409 October 28, 2019
0 276 October 28, 2019
0 180 December 7, 2020
0 550 October 24, 2019
0 306 August 15, 2019
0 268 March 27, 2020
0 405 August 16, 2019
0 307 October 24, 2019
0 243 August 16, 2019
0 380 August 15, 2019
0 195 August 16, 2019
0 181 August 16, 2019
0 190 August 16, 2019
0 158 August 16, 2019