HR Modules Manual


Module HR For Manager Module HR For Sup Module HR for Sup is for supervisors to do HR activities related to Checkin/out, Leave, OT - ET and Feedback - Evaluation. Module HR For Specialist Module HR Cho Giám Sát Module HR Cho Tất Cả Module HR Cho Chuyên Gia Giới thiệu một số tính năng của module Chuyên viên C&B Module HR Cho Quản Lý Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác. Module HR For Everyone How to use rtWork for daily HR operations: Check in - check out, Working schedules, Leave, Overtime - Extra time, Feedback - Evaluation, and Staff list.
Topic Replies Views Activity
0 435 August 15, 2019
0 1266 August 16, 2019
0 2212 August 12, 2020
0 627 August 16, 2019
0 655 August 16, 2019
0 294 January 14, 2021
0 275 February 17, 2021
0 220 February 17, 2021
0 403 February 17, 2021
0 242 February 17, 2021
0 228 February 17, 2021
0 247 February 17, 2021
0 238 February 17, 2021
0 457 October 24, 2019
0 342 October 24, 2019
0 434 October 24, 2019
0 498 October 28, 2019
0 353 October 28, 2019
0 262 December 7, 2020
0 835 October 24, 2019
0 380 August 15, 2019
0 336 March 27, 2020
0 574 August 16, 2019
0 382 October 24, 2019
0 344 August 16, 2019
0 446 August 15, 2019
0 304 August 16, 2019
0 249 August 16, 2019
0 255 August 16, 2019
0 245 August 16, 2019