Hướng dẫn xem Danh Bạ Nhân Viên và cập nhật Hồ Sơ Cá Nhân

Chức năng:
Dùng để xem thông tin liên hệ nhân sự, cập nhật hồ sơ cá nhân và tìm hiểu nội quy công ty

Cấu trúc:
Gồm 01 biểu mẫu cập nhật hồ sơ cá nhân - (2) Cập Nhật Hồ Sơ, và 02 biểu danh sách nhân sự và nội quy - (1) Danh Sách NV, và (3) Nội quy áp dụng

.

1. Danh Sách NV:

Người dùng mở biểu danh sách bằng cách chọn staff-obj-list-2.

 • Nút button-call : gọi điện cho số máy tương ứng
 • Nút button-text : nhắn tin đến số máy tương ứng

Để xem thông tin chi tiết cho mỗi nhân viên, người dùng nhấp chọn vào nhân viên tương ứng. Giao diện biểu danh sách và thông tin chi tiết sẽ có dạng như hình bên dưới.


.

2. Cập Nhật Hồ Sơ:
Bước 1: Mở biểu mẫu cập nhật hồ sơ staff-obj-update-2
Bước 2: Điền thông tin từ trên xuống dưới

Chi tiết cách điền

 • Professional Profile/Social Profile: Chọn loại hồ sơ muốn cập nhật

 • Nút button-image-1 / button-image-2: Chụp ảnh cá nhân

 • LinkedIn: Địa chỉ linkedin cá nhân

 • Địa chỉ: Địa chỉ nơi ở

 • Mô tả tiểu sử: Thêm thông tin tiểu sử

 • Nút button-doc : Xem tiểu sử đã lưu

 • Email cá nhân: Thêm địa chỉ email

 • Facebook: Thêm địa chỉ Facebook

 • Zalo: Thêm liên hệ Zalo

 • Hoàn thành: Kết thúc cập nhật và gửi lên hệ thống

Kiểm tra kết quả cập nhật tại biểu danh sách staff-obj-list-2 .

.

3. Nội quy áp dụng:
Người dùng mở biểu danh sách bằng cách nhấp chọn staff-obj-rule-2 .
Giao diện danh sách nội quy có dạng như hình bên dưới
staff-scr-rule