Hướng dẫn giám sát phê duyệt và theo dõi Hạn ngạch/ Lịch nghỉ phép của nhân viên

nghỉ phép total
Chức năng:
Dùng để phê duyệt và quản lý nghỉ phép của nhân viên.

Cấu trúc:

1. Giám sát thực hiện phê duyệt:
Mở biểu mẫu “Danh sách nghỉ phép nhân viên”.
ds-leave-sup
Để phê duyệt nghỉ phép, người dùng thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào nút “Xác nhận” tại đơn cần phê duyệt.
Bước 2: Thực hiện “Duyệt” hoặc “Không duyệt”, bổ sung ghi chú nếu có.
Bước 3: Nhấn “Gửi xác nhận” để gửi phiếu phê duyệt lên hệ thống.

sup-approve leave

Giám sát kiểm tra trạng thái đơn xét duyệt tại sup-leave-dm

leave-dm-sup

Lưu ý:

  • Danh sách chỉ hiển thị những nhân viên thuộc quyền quản lý phê duyệt của giám sát.
  • Nhân viên có quyền chỉnh sửa Lịch nghỉ phép chưa được giám sát phê duyệt, và yêu cầu Hủy lịch nghỉ phép đã được phê duyệt (trong trường hợp SUP đồng ý cho nghỉ nhưng nhân viên không nghỉ nữa).

(2) Lịch Nghỉ Phép
Sau khi nhấp chọn sup-lichnp, lịch nghỉ phép của nhân viên sẽ xuất hiện.

scr-leave-calendar