Hướng dẫn Đánh giá và Quản lý đánh giá nhân viên

Chức năng:
Dùng để quản lý đánh giá, phản hồi từ nhân viên và thực hiện đánh giá nhân viên.

Cấu trúc:
Gồm 5 biểu mẫu, biểu danh sách, đó là

 • (1) CSDL PA từ NV (biểu DS PA do NV thực hiện)

 • (2) Chi tiết PA từ NV (biểu DS từ câu PA của NV)

 • (3) SUP Đ.Giá NV (biểu mẫu đánh giá NV)

 • (4) 1. Phiếu thăm dò (DS phiếu NV thực hiện)

 • (5) 2. Chi tiết trả lời phiếu thăm dò (DS câu trả lời của NV)

.

1. CSDL PA từ NV: Theo dõi kết quả tự đánh giá của nhân viên.

Bước 1: Mở CSDL NV đánh giá pa-scr-self-1
Bước 2: Để xem chi tiết bản đánh giá bất kỳ của nhân viên, người dùng nhấp chọn nút button-ac. Giao diện DS bản tự đánh giá và chi tiết có dạng như hình bên dưới.

.

2. Chi tiết PA từ NV: Dùng để xem chi tiết kết quả tự đánh giá của nhân viên

Để xem chi tiết tự đánh giá, người dùng nhấp chọn pa-scr-self-2.
Giao diện của biểu DS tự đánh giá chi tiết có dạng như hình bên dưới
pa-scr-self-detail

.

3. SUP Đ.Giá NV

Bước 1: Mở biểu mẫu giám sát đánh giá pa-scr-sup-pa
Bước 2: Điền thông tin tuần tự từ trên xuống dưới, từ trang đầu đến trang cuối.

<Ảnh/video hướng dẫn sẽ được cập nhật trong thời gian tới>

Chi tiết cách điền

 • PA Period : Chọn giai đoạn đánh giá công việc

 • Nút button-next : Chuyển đến trang kế tiếp

 • Câu hỏi có phương án sau hình tròn cho phép chọn 1 đáp án.

 • Câu hỏi có phương án sau hình vuông cho phép chọn nhiều đáp án

 • Câu hỏi điền chữ/số : Nhập chữ hoặc số vào phần trả lời

 • Submit : Hoàn thành đánh giá và gửi lên hệ thống

.

4. Phiếu thăm dò

Bước 1: Mở biểu DS phiếu thăm dò pa-scr-feedback
Bước 2: Để xem chi tiết phiếu, người dùng nhấp chọn nút button-ac-getinst

<Ảnh/video hướng dẫn sẽ được cập nhật trong thời gian tới>

.

5. Chi tiết trả lời phiếu thăm dò

Bước 1: Mở biểu danh sách chi tiết pa-scr-feedback-2
Bước 2: Để tải câu trả lời về máy, người dùng nhấp chọn nút button-download

<Ảnh/video hướng dẫn sẽ được cập nhật trong thời gian tới>