Hướng dẫn gửi Phản hồi và Tự Đánh Giá

Chức năng:
Được sử dụng cho mục đích đánh giá nhân sự (tự đánh giá, đánh giá nhân viên)

Cấu trúc:
Gồm 3 biểu mẫu, đó là

 • (1) Đ.Giá Thử Việc (giám sát đánh giá NV thử việc)

 • (2) NV Tự Đ.Giá (NV đánh giá kết quả công việc)

 • (3) Phản hồi (thực tập sinh, NV phản hồi về công việc/văn hóa công ty)

.

1. Đ.Giá Thử Việc:

Bước 1: Mở biểu mẫu đánh giá pa-obj-probation-2

Bước 2: Điền biểu mẫu theo thứ tự từ trên xuống dưới

Chi tiết cách điền

 • Staff under Evaluation: Chọn người được đánh giá

 • Primary Technical Evaluator: Chọn người đánh giá

 • Các tiêu chí đánh giá: Chọn 1 trong 4 mức KÉM / ĐẠT / TỐT / XUẤT SẮC

 • Chụp ảnh người đánh giá/người được đánh giá button-camera-1 : Chụp ảnh chân dung của người đánh giá/được đánh giá

 • Gửi đánh giá: Hoàn thành đánh giá và gửi lên hệ thống

.

2. NV Tự Đ.Giá

Bước 1: Mở biểu mẫu đánh giá pa-obj-self-pa-2

Bước 2: Điền biểu mẫu theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trang đầu đến trang cuối


Chi tiết cách điền

 • PA Period: Chọn giai đoạn đánh giá công việc

 • Nút button-next : Chuyển đến trang kế tiếp

 • Câu hỏi có phương án sau hình tròn cho phép chọn 1 đáp án.

 • Câu hỏi có phương án sau hình vuông cho phép chọn nhiều đáp án

 • Câu hỏi điền chữ/số: Nhập chữ hoặc số vào phần trả lời

 • Submit: Hoàn thành đánh giá và gửi lên hệ thống

.

3. Phản hồi

Bước 1: Mở biểu mẫu đánh giá pa-obj-feedback-2

Bước 2: Điền biểu mẫu theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trang đầu đến trang cuối

Chi tiết cách điền

 • Chọn ngôn ngữ: VI (tiếng Việt) / EN (tiếng Anh)

 • Điền phiếu theo lựa chọn có sẵn hoặc thêm chữ/số vào câu trả lời.

 • Gửi phiếu: Hoàn thành phản hồi và gửi phiếu lên hệ thống