Hướng dẫn giám sát phê duyệt và theo dõi Lịch công tác/lịch làm tại nhà, lịch làm việc part-time của nhân viên

duyệt đăng ký lịch total

Chức năng:
Dùng để xét duyệt và quản lý lịch công tác của nhân viên

1. Giám sát xác nhận đăng ký đi công tác và xác nhận đăng ký làm việc tại nhà của nhân viên

Mở biểu mẫu “Danh sách xác nhận đi công tác” hoặc “Danh sách xác nhận làm việc tại nhà”

mở form xác nhận công tác & WFH

phê duyệt đi công tác

Hướng dẫn điền biểu mẫu phê duyệt:
Bước 1: Nhấn vào nút “Xác nhận” tại đơn cần phê duyệt.
Bước 2: Thực hiện “Duyệt” hoặc “Không duyệt”, bổ sung ghi chú nếu có.
Bước 3: Nhấn “Hoàn thành & Thoát” để gửi phiếu phê duyệt lên hệ thống.

Danh sách và trạng thái phê duyệt phiếu đăng ký công tác hoặc phiếu đăng ký làm việc tại nhà

sup-xacnhan-ct

2. Theo dõi lịch đi công tác/lịch làm việc tại nhà/lịch đăng ký làm part-time

theo dõi lịch
Giao diện có dạng danh sách với thông tin sơ lược về phiếu đăng ký công tác/làm việc tại nhà/đăng ký làm part-time.

Để xem thông tin chi tiết, người dùng nhấp chọn vào yêu cầu tương ứng. Các bước tiến hành và giao diện có dạng như ở hình bên dưới:
ws-scr-calendar

1 Like