Hướng dẫn Manager đánh giá CTV trong Quản lý bán hàng từ xa

image

Đánh giá ứng viên
Bước 1: Mở form image
Bước 2: Điền thông tin trong form.
image

Chi tiết:

  • Chọn ứng viên trong danh sách: lựa chọn ứng viên trong danh sách cần đánh giá.
  • Khả năng giao tiếp và thuyết phục qua điện thoại: đánh giá mức độ của CTV dựa trên năng lực với thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là rất tệ và 10 là hoàn toàn tốt.
  • Ghi chú về thuộc tính: thêm các ghi chú về lần đánh giá cho CTV.
  • Hình ảnh: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
  • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.

Lịch sử đánh giá
image