Hướng dẫn sử dụng Mô-đun Quản Lý Bán Hàng Từ Xa

Chức năng:
Tổng hợp các công cụ cho phép Quản lý xác nhận thanh toán tiền từ KH, Đánh giá ứng viên, xem dữ liệu dưới dạng bảng, biểu đồ về hạn thanh toán, đơn hàng đã đang và chưa thanh toán, thống kê số lượng, thời gian cuộc gọi theo ngày, tháng, nhân viên… cũng như lịch sử tất cả cuộc gọi của Nhân viên.
Từ đó, giúp nhà quản lý có cái nhìn nhanh nhất về chất lượng tương tác của CTV với KH, đánh giá được tình hình tuyển dụng, và tình trạng thanh toán đơn hàng.

Chi tiết các chức năng:

1. Thanh toán
Xem chi tiết thông tin về Hướng dẫn thanh toán, xem dữ liệu đơn hàng và hạn lịch thanh toán của đơn hàng.

:fast_forward: Truy cập chi tiết tại đây

2. Đánh giá
Đánh giá chất lượng CTV về khả năng giao tiếp, thuyết phục qua điện thoại…trước khi CTV đó được nhận chính thức tham gia Bán hàng.

:fast_forward: Truy cập hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Thống kê cuộc gọi