Hướng dẫn Manager Xác nhận Thanh toán trong Quản lý bán hàng từ xa

image

1. Xác nhận thanh toán
Bước 1: Mở Biểu mẫu xác nhận image
Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form từ trên xuống dưới.
image

Chi tiết:

  • Đơn hàng chưa hoàn thành TT cần xác nhận: Chọn đơn hàng trong danh sách.
  • Số tiền khách hàng thanh toán mới: Nhập vào số tiền KH thanh toán.
  • Nhấp image để tính tổng tiền còn lại.
  • Ngày giờ thanh toán: Chọn ngày giờ thanh toán của KH.
  • Hình ảnh: Nhấp image để chụp hình và image để quay video.
  • Hoàn thành và thoát: Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
  • Hoàn thành và điền mới: Gửi phiếu lên hệ thống đồng thời mở biểu mẫu mới.

2. Danh sách đơn hàng
image

xacnhanthanhtoan: Nút này cho phép người dùng mở trực tiếp Biểu mẫu xác nhận thanh toán và chọn mặc định đơn của KH, thay vì phải vào Biểu mẫu xác nhận như các bước hướng dẫn ở trên.

3. Lịch deadline thanh toán

Show thông tin những KH chưa thanh toán và hạn ngày Thanh toán.

image