Hướng dẫn phần 2: Giao hàng - Nhân viên


1. Chức năng

Chứa thông tin tất cả các chuyến giao, điểm giao được sup giao từ form thiết lập chuyến giao hàng, nhân viên giao hàng sẽ thực hiện giao hàng từ đây, có chức năng tính kilomet di chuyển, cập nhật trạng thái điểm giao, chuyến giao theo thời gian thực ngay khi điền và submit biểu mẫu.

Workflow

2. Thực hiện giao hàng

a. Bước thực hiện

 • Bước 1: Bắt đầu di chuyển đến khách hàng: Tại điểm giao hàng cần thực hiện, nhấn nút giao hàng để mở form thực hiện hành động bắt đầu di chuyển đến khách hàng, nhân viên giao hàng có thể thực hiện cuộc gọi đến khách hàng từ nút gọi từ tổng đài Cloudphone.
  Video: https://youtu.be/WER8wZNwZbQ
 • Bước 2: Hoàn thành giao hàng: Khi đến điểm giao, nhân viên mở app, tại điểm giao hàng đang thực hiện bấm nút giao hàng mở form để tiếp tục thao tác thực hiện giao hàng và hoàn tất chuyến giao.Tại bước này nhân viên sẽ cập nhật trạng thái chuyến giao là thành công hay không thành công.
  Video: https://youtu.be/OtL4foph2Wk
 • Bước 3: Tiếp tục 1 điểm giao mới : Nhân viên tiếp tục giao hàng ở điểm đến thứ hai, thì quay lại bước 1 và 2 tai điểm giao hàng kế tiếp trong chuyến và thực hiện tương tự với chuyến giao có n điểm đến.
 • Hoàn tất chuyến giao, di chuyển về công ty hoặc 1 địa điểm cụ thể khác :
  Nếu nhân viên kết thúc chuyến giao/phiên làm việc thì tại mục DI CHUYỂN VỀ NHÀ/VỀ CÔNG TY mở form, chọn điểm đến để bắt đầu di chuyển. Khi đến điểm đến: Cty, đối tác, nhà…v.v nhân viên mở form kết thúc di chuyển và kết thúc phiên làm việc.
  Video: https://youtu.be/KNrI2Ll6neQ

b. Chi tiết các nút hỗ trợ ghi chú

 • Nút button-camera button-camera-2 dùng để chụp ảnh
 • Nút button-video dùng để ghi hình liên quan
 • Nút button-record dùng để ghi âm đoạn ghi chú (nếu có)
 • Nút image dùng để gọi điện từ cloudphone tổng đài.
 • Nút image dùng để gọi điện từ Mobile.
  Cán bộ liên quan: Chọn người liên quan đến chuyến giao hàng
 • Gửi thông tin giao hàng: hoàn thành biểu mẫu và gửi biểu mẫu lên hệ thống
 • Tính kilomet di chuyển: Bấm vào để app tự tính số kilomet mỗi 1 lượt di chuyển của nhân viên.