Hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu BÁN HÀNG

Sales: có thể coi đây là một nhiệm vụ chính của CRM, trong các nghiệp vụ bán hàng thì có các hoạt động thực hiện xung quanh như: Sản phẩm, chiết khấu, thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng…

Bước 1: Mở biểu mẫu form Bán Hàng
banhang

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form từ trên xuống dưới

Chi tiết cách điền:

 • Khách hàng: Lựa chọn khách hàng trong danh sách.

 • Nhấp chọn image hoặc image để gọi điện cho khách hàng

 • Tình trạng cuộc gọi: Lựa chọn đúng tình trạng cho cuộc gọi tới khách hàng.

 • Lựa chọn sản phẩm: Nhấp vào đây banhang1 để lựa chọn sản phẩm trong danh sách hoặc nhấp icon QR qr để quét mã QR của sản phẩm (nếu có).

 • Chọn icon plusminus để tăng và giảm số lượng sản phẩm, dlt để xóa sản phẩm.

Nếu sản phẩm được chọn đang có Chương trình Khuyến mãi, thì thông tin Chiết khấu sẽ hiển thị (như hình) và số tiền chiết khấu sẽ được tự động trừ trong đơn hàng.

 • tongtientamtinh Sau khi chọn xong sản phẩm và điều chỉnh số lượng theo nhu cầu, người dùng nhấp vào nut này để tính tổng tiền.

Lưu ý: Sau khi nhấn Tổng tiền tạm tính, nếu có thay đổi số lượng hoặc thêm bớt sản phẩm thì người dùng phải nhấn lại nút Tổng tiền tạm tính để đảm bảo data được làm mới và chính xác

 • Thời gian giao hàng: Xác nhận thời gian giao hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng bằng cách nhấp chọn icon date
 • Địa điểm giao/nhận hàng: chọn Địa điểm trong hệ thống nếu như địa điểm nhận hàng đúng như thông tin khách hàng được thiết lập trước đó hoặc chọn Địa điểm mới nếu như địa điểm giao/nhận hàng khác với thông tin trước đó.
 • Phương thức thanh toán: Lựa chọn theo yêu cầu khách hàng.
 • Hình ảnh: Nhấp chọn icon img để chụp hình và icon video để quay video.
 • GPS: Lấy tọa độ GPS bằng cách nhấp vào icon image và chọn icon đĩa mềm để lưu image
 • Ghi chú thêm (nếu có): thêm mô tả về đơn hàng.
 • Hoàn thành và thoát: Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: Gửi phiếu lên hệ thống đồng thời mở biểu mẫu mới

Để hiểu rõ hơn về các chương trình Khuyến mãi, bạn có thể truy cập Tại đây