Hướng dẫn sử dụng Mô-đun Đào Tạo CTV & CTV Bán Hàng

Chức năng:

Hai Mô-đun Đào TạoBán Hàng tích hợp tất cả công cụ giúp cho 1 CTV có thể dễ dàng bán hàng cho khách hàng và quản lý dữ liệu đã tương tác với KH.

Hai Mô-đun tương tự nhau về hình thức và cách thức sử dụng. Mô đun Đào Tạo giúp cho CTV có tool để thực hành trước khi chính thức sử dụng Mô-đun Bán Hàng.
Vì thế trong chủ đề này, chúng tôi chỉ đề cập chi tiết cách sử dụng Mô-đun CTV Bán Hàng.

Cụ thể hoạt động:

1. Tạo liên hệ khách hàng

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Danh mục kiểm tra và đào tạo

Chứa tất cả thông tin về sản phẩm, khóa học, chương trình ưu đãi, kỹ năng bán hàng, tài liệu đào tạo sales dưới nhiều hình thức đa dạng như video, word, excel. Giúp CTV nắm bắt nhanh kỹ năng, thông tin phục vụ cho việc bán hàng.

Tài liệu đươc gán với đường link show như hình minh họa:

3. Gọi điện và Gặp mặt KH

Đây là 2 hình thức CTV dùng để tương tác và bán hàng với Khách hàng. Hai hình thức này tương tự như trong CRM (Quản lý quan hệ Khách hàng).

4. Tổng hợp 360

Bao gồm tất cả thông tin mà người dùng tương tác với KH, được thể hiện dưới dạng bảng, biểu đồ, danh sách… giúp người dùng nắm bắt nhanh thông tin đã tương tác.
Đặc biệt, tổng hơp Sales 360 cung cấp cho CTV công cụ để Thống báo thanh toán từ KH và Hủy đơn hàng với những đơn bị lỗi hoặc KH hủy.
:fast_forward: Truy cập chi tiết tại đây