Hướng dẫn sử dụng TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Mô-đun con TIẾN ĐỘ DỰ ÁN hỗ trợ người dùng theo dõi được tiến độ thực hiện các công việc của từng dự án cụ thể thông qua: biểu đồ tiến độ công việc, danh sách các công việc đang hoạt động, đã hoàn thành, tạm ngưng hay đã hủy.

du-an

CHI TIẾT

Đối với phần TIẾN ĐỘ DỰ ÁN người dùng có thể theo dõi được các dự án, hợp phần của dự án (nếu có) và tổng quát số lượng các công việc của dự án đó.

duan

Tương ứng với mỗi dự án người dùng sẽ nhìn thấy các nút: DS công việc, Thống kê theo nhân viên, Thống kê theo công việc, Tiến độ, Hoạt động, Hoàn thành, Tạm ngưng, Hủy, Tạo công việc.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa khi người dùng nhấn vào các nút trên:

ds-congviec

ds-thongketheonv

ds-thongketheocv

ds-bieudocv

ds-cvhoatdong

ds-hoanthanh

ds-tamngung

ds-huy