Hướng dẫn Tạo Hồ Sơ Khách Hàng trong CTV Bán Hàng

image

Chức năng

Thực hiện thêm khách hàng bằng form HS phụ huynh học sinh hoặc Đăng ký nhập mẫu qua GG sheet và xem lại danh sách khách hàng tự tìm kiếm và được giao.

Thực hiện

1. HS phụ huynh học sinh

Bước 1: Mở form HS phụ huynh học sinh
image

Bước 2: ĐIền các thông tin trong form

image

Chi tiết:

 • Tên phụ huynh: Điền đầy đủ họ và tên của phụ huynh.
 • Giới tính: Lựa chọn giới tính bằng cách nhấp chọn vào ô Nam/Nữ.
 • Ngày sinh : Nhấp vào icon image để chọn ngày sinh.
 • Địa chỉ hiện tại : Điền lần lượt Tỉnh/TP => Quận/huyện => Phường/xã.
 • Số nhà : Điền hoặc nhấp chọn icon stt ghi lại giọng nói giúp chuyển âm thanh thành văn bản.
 • Chụp hình : Nhấp chọn icon img để chụp hình và icon video để quay video.
 • GPS : Nhấp vào icon gps sau đó nhấp vào biểu tượng đĩa mềm save để lưu lại GPS.
 • Số điện thoại: Điền số điện thoại của phụ huynh.
 • Email, Facebook, LinkedIn : Điền thông tin nếu có.
 • Tick chọn nếu có tài khoản ngân hàng.
 • Họ tên con/HS/SV: Điền đầy đủ họ và tên của con/HS/SV.
 • Nhấp chọn image để thêm HS/SV.
 • Hoàn thành và thoát : Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới : Gửi phiếu lên hệ thống đồng thời mở biểu mẫu mới.

2. Đăng ký mẫu nhập qua GG sheet

Biểu mẫu này sẽ được dùng trong trường hợp có 1 danh sách nhiều khách hàng, và thay vì nhập vào biểu mẫu tạo HS Khách hàng thì người dùng có thể nhập vào link GG Sheet, sau đó import dữ liệu KH vào hệ thống.

Bước 1: Mở form Đăng ký mẫu nhập qua GG sheet

image
Bước 2: ĐIền các thông tin trong form

image
Tùy theo nhu cầu người dùng muốn nhận mẫu template nào thì trong Trường dữ liệu “Mẫu danh sách” người dùng sẽ chọn mẫu phù hợp.
Bước 3: Sau khi nhấn Hoàn Thành biểu mẫu phân phối, hệ thống sẽ xử lý và gửi về mail người nhận 1 link template.

image
Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào template.
Bước 5: Import lên hệ thống.

image
3. Xem danh sách

image

image