Hướng dẫn THEO DÕI XỬ LÝ LỖI/CẬP NHẬT THÔNG TIN SỰ CỐ


I. Cập nhật thông tin hỗ trợ khách hàng

Mục đích:

Dùng để cập nhật trạng thái, thông tin xử lý sự cố được báo từ khách hàng và nhân viên báo lỗi thay khách hàng.
a. Báo lỗi thay khách hàng:
Trong 1 vài trường hợp bất khả kháng (khách hàng không thể điền weblink báo lỗi), bộ phận hỗ trợ có thể hỗ trợ bằng cách điền báo lỗi thay với các thông tin có được từ khách để các thông báo cập nhật được gửi đến cho khách nhằm xử lý lỗi hoặc hỗ trợ khắc phục.

Bước 1: Chọn mở nút BÁO LỖI THAY KH ở biểu mẫu Danh sách báo lỗi

6

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu


b. Cập nhật thông tin xử lý lỗi:
Thiết lập:

7

Sau khi mở biểu mẫu Danh sách báo lỗi chưa hoàn thành, người dùng thực hiện chọn mở nút Cập nhật sự cố để tiến hành cập nhật thông tin xử lý cho sự cố cần cập nhật. Ngoài ra, người dùng có thể cập sự cố ở biểu mẫu danh sách báo lỗi.

Video clip:

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

  • Mã báo lỗi cần cập nhật: chọn báo lỗi trong danh sách để cập nhật thông tin.
  • Cách thức thực hiện tương tác: lựa chọn cách thức liên hệ với khách hàng, đối vơi trường hợp gọi điền cần lựa chọn trạng thái cuộc gọi.
  • Bộ chỉ dẫn cập nhật thông tin: lựa chọn bộ chỉ dẫn cập nhật được thiết lập sẵn.
  • Nội dung cập nhật: điền nội dung cập nhật ứng với bộ chỉ dẫn.
  • Trạng thái xử lý sự cố: lựa chọn đúng loại trạng thái đang xử lý của sự cố.
  • Hình ảnh/video liên quan: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
  • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
  • Nhấp Hoàn thành cập nhật để gửi biểu mẫu lên hệ thống.