Hướng dẫn xem dữ liệu trên CSDL - THIẾT LẬP (WU -QUẢN LÝ)

Mô-đun con CSDL THIẾT LẬP (Cơ sở dữ liệu Thiết lập) gồm 6 danh sách:

 • Danh sách tuyến
 • Danh sách bảng giá
 • Danh sách hợp đồng
 • Danh sách giao tuyến
 • Danh sách thu tiền
 • Danh sách đơn vị tiền tệ & thuế
  Cung cấp cho người dùng xem lại các dữ liệu đã được thiết lập tại Mô-đun con THIẾT LẬP và có thể thiết lập trực tiếp tại danh sách.

Ví dụ với DANH SÁCH HỢP ĐỒNG
Chức năng danh sách

 • Dùng để xem lại tóm tắt thông tin các hợp đồng đã được tạo tại form Khởi tạo hợp đồng của Mô-đun con THIẾT LẬP.
 • Đồng thời, người dùng có thể trực tiếp tạo hợp đồng mới tại danh sách này.
  Cách thực hiện:
 • Mở Danh sách hợp đồng

Ở bên dưới mỗi danh sách là dòng “Nhấp vào đây xem chi tiết hợp đồng”, dòng này sẽ mở ra 1 trang chi tiết hơn bao gồm cả hình ảnh, thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng và các thông tin khác liên quan.
 • Để tạo Hợp đồng mới, sử dụng biểu tượngthu4e366 để dẫn tới form Khởi tạo hợp đồng.
 • Để chỉnh sửa lại Hợp đồng đã tạo, quản lý nhấp vào biểu tượngchinhsuadd84e366 để chỉnh sửa lại thông tin trong hợp đồng.
  Tương tự với các danh sách khác, bằng cách nhấp vào xem từng danh sách để xem thông tin về Tuyến, Bảng giá, Giao tuyến, Thu tiền, Đơn vị tiền tệ & thuế đã được thiết lập.