[Hotel management] Hướng dẫn LỄ TÂN KHÁCH SẠN


I. Cập nhật tình trạng phòng khách sạn

Mục đích:

Dùng để thực hiện cập nhật tình trạng của phòng tại địa điểm đang kinh doanh.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Cập nhật tình trạng phòng khách sạn.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

 • Chi nhánh/địa điểm kinh doanh: chọn địa điểm kinh doanh cần thực hiện cập nhật tình trạng trong danh sách.
 • Loại phòng: chọn loại phòng trong danh sách để tiến hành cập nhật.
 • Phòng: chọn phòng cần thực hiện cập nhật.
 • Thông tin khách đặt phòng: điền mới thông tin khách hoặc chọn trong danh sách nếu khách hàng đã có trong cơ sở dữ liệu.
 • Từ ngày - đến ngày: nhấp image để chọn thời gian.
 • Cập nhật trạng thái khai thác: chọn trạng thái khai thác đúng với hiện trạng của phòng đang tiến hành cập nhật.
 • Ghi rõ nguồn thông tin cập nhật: thêm các thông tin mô tả về việc cập nhật.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấn Hoàn thành & điền mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


II. Khách hàng check in

Mục đích:

Dùng để thực hiện check in cho khách hàng khi đến nhận phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Khách hàng check in.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

16

Chi tiết:

 • Nhấp image để chọn thời gian check in - check out.
 • Phòng còn trống: chọn phòng còn trống trong danh sách phòng.
 • Thông tin khách hàng: điền thông tin khách hàng check in.
 • Nhấn image để thêm thông tin khách hàng.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Nhấn image để chuyển sang trang kế tiếp.
 • Hình thức thanh toán: lựa chọn loại hình thức thanh toán của khách hàng.
 • Số lượng: điền số lượng ngày khách hàng ở tại phòng khách sạn.
 • Nhấp image để chọn CTKM áp dụng cho phòng khách sạn nếu có trong danh sách.
 • Nhấn image để chọn thêm các dịch vụ khách hàng sử dụng trong thời gian lưu trú tại khách sạn.
 • Nhấn image để thực hiện tính tạm tổng tiền.
 • Nhấn image để chọn CTKM áp dụng cho nhóm phòng khách sạn nếu có trong danh sách.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấn Hoàn thành & điền mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


III. Khách hàng check out

Mục đích:

Dùng để thực hiện check out cho khách hàng khi trả phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Khách hàng check out.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

18

Chi tiết:

 • Chọn phòng check out: chọn phòng của khách hàng thực hiện check out.
 • Hình thức thanh toán: lựa chọn loại hình thức thanh toán của khách hàng.
 • Số lượng: điền số lượng ngày khách hàng ở tại phòng khách sạn.
 • Nhấp image để chọn CTKM áp dụng cho phòng khách sạn nếu có trong danh sách.
 • Nhấn image để chọn thêm các dịch vụ khách hàng sử dụng trong thời gian lưu trú tại khách sạn.
 • Nhấn image để thực hiện tính tạm tổng tiền.
 • Nhấn image để chọn CTKM áp dụng cho nhóm phòng khách sạn nếu có trong danh sách.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấn Hoàn thành & điền mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


IV. Danh sách phòng trống


Hiện danh sách thông tin phòng trống để nhân viên kiểm tra trạng thái và thực hiện check in cho khách hàng.

22


V. Danh sách khách hàng check in


Hiện các thông tin khách hàng check in tại phòng khách sạn.

23


VI. Danh sách khách hàng check out


Hiện các thông tin khách hàng check out tại phòng khách sạn.

24