[Mission Checklist] - Giới thiệu

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khởi tạo căn hộ/phòng ở dịch vụ và quản lý thông tin khách hàng một cách đơn giản, thuận tiện và hiệu quả, RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm rtWork để giúp cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Hy vọng rtWork sẽ phần nào hỗ trợ được các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

1

1. Hướng dẫn thực hiện mô đun Nhiệm vụ kiểm tra - Quản lý

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Hướng dẫn thực hiện mô đun Nhiệm vụ kiểm tra - Nhân viên

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây