Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NHÂN VIÊN


I. Thực hiện báo lỗi

1. Thực hiện báo lỗi thay khách hàng

Mục đích:

Dùng để thực hiện báo lỗi cho sản phẩm / dịch vụ.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách báo lỗi

11

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết chung:

 • Báo lỗi cho chủ đề/bối cảnh: chọn trong danh sách tên báo lỗi tương ứng với sự cố của khách hàng.
 • Nội dung yêu cầu hỗ trợ: chọn trong danh sách nội dung yêu cầu.
 • Hình ảnh/video sự cố: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
 • Mô tả thêm chi tiết: thêm các mô tả chi tiết về sự cố.
 • Thông tin liên hệ xử lý sự cố: điền các thông tin về Họ tên, Mã khách hàng, Số điện thoại, Email của khách hàng để bộ phận xử lý có thể liên hệ.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấp Gửi báo lỗi để gửi báo lỗi lên hệ thống.

Danh sách báo lỗi

8

9

Danh sách báo lỗi chưa hoàn thành

7

2. Cập nhật thông tin hỗ trợ khách hàng

Mục đích:

Dùng để cập nhật trạng thái báo lỗi

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách báo lỗi chưa hoàn thành

7

Sau khi thực hiện mở biểu mẫu danh sách báo lỗi chưa hoàn thành, người dùng chọn mở tại nút Cập nhật sự cố để tiến hành cập nhật sự cố, ngoài ra người dùng có thể mở biểu mẫu danh sách báo lỗi và tiến hành cập nhật sự cố.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

 • Mã báo lỗi cần cập nhật: chọn báo lỗi trong danh sách để cập nhật thông tin.
 • Cách thức thực hiện tương tác: lựa chọn cách thức liên hệ với khách hàng, đối vơi trường hợp gọi điền cần lựa chọn trạng thái cuộc gọi.
 • Bộ chỉ dẫn cập nhật thông tin: lựa chọn bộ chỉ dẫn cập nhật được thiết lập sẵn.
 • Nội dung cập nhật: điền nội dung cập nhật ứng với bộ chỉ dẫn.
 • Trạng thái xử lý sự cố: lựa chọn đúng loại trạng thái đang xử lý của sự cố.
 • Hình ảnh/video liên quan: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấp Hoàn thành cập nhật để gửi biểu mẫu lên hệ thống.


II. Thiết lập hỗ trợ báo lỗi

Danh sách web link báo lỗi đã tạo

dmlinkweb

Danh sách GG sheet nội dung báo lỗi & bộ chỉ dẫn đã phân phối

csdlppggs

Danh sách bộ chỉ dẫn cập nhật thông tin

DMCDCN

Danh sách email nhận báo lỗi

cdlemail


III. Thiết lập khảo sát NPS

Danh sách web link NPS đã tạo

csdlwebnps

Danh sách thiết lập mẫu phân phối

CSNPS


IV. Khảo sát qua Phone

Mục đích:

Dùng để thực hiện khảo sát hài lòng của khách hàng bằng điện thoại.

Danh sách cần khảo sát

12

dmcanks

Danh sách đã khảo sát

13

DMDAKS