rtMessaging/Trò chuyện - Android - iOS

THAO TÁC TRÊN WEB:

THAO TÁC TRÊN ĐIỆN THOẠI:

A. Truy cập

Thao tác truy cập phòng chat:

B. Chức năng cơ bản

1. Mời người dùng

Thao tác:

Hoặc

2. Thanh công cụ

 • (1) Mở rộng:
  • Tải tệp tin (Document)
  • Chia sẻ vị trí (Location)
  • Gửi hình động, stickers (Stickers, Annotation, Gif)

 • (2) Chụp ảnh
 • (3) Tải ảnh
 • (4) Ghi âm
 • (5) Nơi viết cuộc trò chuyện
 • (6) Gửi hình động, stickers, emotions,…

3. Khác

 • Rời phòng chat

 • Gắn link
  Để gắn link liên kết tới trang web ngoài:
  • Cách 1: Copy link từ nguồn rồi dán trực tiếp vào khung chat
  • Cách 2: Gõ theo cú pháp: //<tên đường dẫn> (Ví dụ: //forum.rtworkspace.com)

image

 • Tag tên:

  • Gõ theo cú pháp: @<điền 3 ký tự từ trái qua của người cần tag> rồi bấm phím tab (Ví dụ: @Tra + tab => Hệ thống sẽ ra những người có 3 ký tự từ trái qua bắt đầu bằng Tra: Trần Yến Vy, Trần Lan Hương… => Lựa chọn đúng người cần tag.

  • Trỏ chuột/ nhấn vào tên người cần tag đã xuất hiện ở đoạn chat bên trên.

  • Hoặc

 • Tạo trích dẫn, phản hồi, chia sẻ, chuyển tiếp hoặc chỉnh sửa lời thoại

image

 • Xem các link hỗ trợ quan trọng được đính kèm trên room chat:

Trên thiết bị di động:

image

Trên website:
image