Thao tác cơ bản trên rtWork

A. Mô - đun (Module)

Các thao tác:

 • Mở mô - đun: Lựa chọn bằng cách chạm vào giữa các ô mô - đun cần sử dụng

 • Mở rộng mô - đun:

  • Bước 1: Tìm kiếm mô - đun
  • Bước 2: Chọn biểu tượng 92afade2688a95d4cc9b để mở mô - đun

 • Tìm kiếm

  • Bước 1: Tại màn hình chính, chọn biểu tượng 35631aa5dccd219378dc (nằm góc bên trên, phía bên tay phải)
  • Bước 2: Gõ tên mô - đun cần tìm kiếm
 • Di chuyển: Nhấn, giữ mô - đun và di chuyển tới vị trí cần tới.

B. Biểu mẫu (Form)

 1. Mở biểu mẫu
 • Bước 1: Lựa chọn mô - đun chứa biểu mẫu
 • Bước 2: Di chuyển và nhấn chọn vị trí của biểu mẫu
 1. Điền dữ liệu:
  Android: Điền dữ liệu

 2. Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem dữ liệu:
  Android: Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem dữ liệu
  iOS: Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem dữ liệu

 3. Thao tác khác:

 • Thay đổi ngôn ngữ: Chọn biểu tượng 6a843cd2b6b94be712a8 để thay đổi ngôn ngữ của biểu mẫu

 • Xóa câu trả lời trong biểu mẫu: Xem thêm tại 2. Điền dữ liệu (Mục B. CÁCH XÓA CÂU TRẢ LỜI)

C. Thiết lập (Setting)

 • Bước 1: Tại thanh công cụ, chọn biểu tượng open-md1
 • Bước 2: Chọn biểu tượng fd95dde5328ecfd0969f1 và chọn trường Settings/Cài đặt

Thao tác:

 • Đổi mật khẩu:
  Cài đặt > Mật khẩu tài khoản (Account password) > Điền mật khẩu mới

 • Thay đổi ngôn ngữ rtWork: Ngôn ngữ của ứng dụng (App Language)
  Cài đặt > Ngôn ngữ của ứng dụng (App Language) > Lựa chọn ngôn ngữ (English/Tiếng Việt)

 • Mở âm thanh/thông báo khi có cuộc gọi:
  Cài đặt > Thông báo và Âm thanh (Notifcations and Sounds)

  • Thông báo
  • Tin nhắn
  • Cuộc gọi đến

  Để thay đổi chế độ, vui lòng chọn các trường thông tin cụ thể, kích hoạt các thông tin bằng cách sử dụng button, vị trí button: bên phải - Bật, bên trái - Tắt

 • Thay đổi Chat: thay đổi kích cỡ chữ, ngôn ngữ và màu nền hiển thị
  Cài đặt > rtMessaging

 • Kích hoạt rtTouch: 60d1fb47372cca72933d1
  Cài đặt > Thử nghiệm (Labs) > rtTouch