Điền dữ liệu - Android - iOS

A. CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI KHÁC NHAU

 1. Câu hỏi 1 lựa chọn
 2. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

  Có nhiều hình thức hiển thị câu hỏi một lựa chọn, khác nhau từ hình dạng đến màu sắc. Tuy nhiên, cách trả lời câu hỏi loại này lại khá giống nhau, và phương án được chọn sẽ được đổi màu khác với các phương án còn lại.

 3. Câu hỏi nhiều lựa chọn
 4. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

  Có nhiều hình thức hiển thị câu hỏi nhiều lựa chọn, khác nhau từ hình dạng đến màu sắc. Tuy nhiên, cách trả lời câu hỏi loại này lại khá giống nhau, và các phương án được chọn sẽ được đổi màu khác với các phương án còn lại.

 5. Câu hỏi yêu cầu sắp xếp thứ tự
 6. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 7. Câu hỏi mở yêu cầu nhập số nguyên/số thập phân
 8. Số nguyên
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  Số thập phân
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 9. Câu hỏi mở yêu cầu nhập chữ
 10. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 11. Câu hỏi mở có hiển thị danh sách gợi ý
 12. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 13. Câu hỏi mở có danh sách lựa chọn ẩn
 14. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 15. Câu hỏi yêu cầu chụp ảnh
 16. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 17. Câu hỏi yêu cầu ghi âm
 18. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 19. Câu hỏi yêu cầu quay video
 20. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 21. Câu hỏi yêu cầu ghi nhận tọa độ (GPS)
 22. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 23. Câu hỏi yêu cầu quét mã vạch/mã QR
 24. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

 25. Câu hỏi yêu cầu ghi nhận ngày giờ cụ thể
 26. Kiểu hiển thị 1 (lịch ảo)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  Kiểu hiển thị 2 (1 dòng)
  - Cách điều chỉnh 1 (Sử dụng dấu cộng / trừ)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  - Cách điều chỉnh 2 (Chọn chi tiết có sẵn trong danh sách)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 27. Câu hỏi yêu cầu ghi nhận ngày cụ thể
 28. Kiểu hiển thị 1 (lịch ảo)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  Kiểu hiển thị 2 (1 dòng)
  - Cách điều chỉnh 1 (Sử dụng dấu cộng / trừ)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  - Cách điều chỉnh 2 (Chọn chi tiết có sẵn trong danh sách)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 29. Câu hỏi yêu cầu ghi nhận giờ cụ thể
 30. Kiểu hiển thị 1 (đồng hồ ảo)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  Kiểu hiển thị 2 (1 dòng)
  - Cách điều chỉnh 1 (Sử dụng dấu cộng / trừ)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
  - Cách điều chỉnh 2 (Chọn chi tiết có sẵn trong danh sách)
  Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi
 31. Các loại nút bấm
 32. Nhấp để xem chi tiết cách trả lời câu hỏi

B. CÁCH XÓA CÂU TRẢ LỜI

Nhìn chung, có 2 cách để xóa 1 câu trả lời đã điền:
 1. Nhấp vào dấu [x] ở cuối dòng chứa câu trả lời
 2. (Cách này thường được thực hiện với các câu trả lời mở như điền số, nhập chữ)
  Nhấp để xem chi tiết cách xóa câu trả lời

 3. Nhấn giữ câu trả lời trong 3 giây rồi thực hiện theo hướng dẫn từ hộp thoại thông báo
 4. (Cách này thường được thực hiện với các câu trả lời lưu dữ liệu đa phương tiện như ghi hình, ghi âm, chụp ảnh, quét mã vạch/QR, ghi nhận tọa độ hoặc các câu lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án)
  Nhấp để xem chi tiết cách xóa câu trả lời

  Nhấn giữ câu trả lời trong 3 giây, đến khi hộp thoại thông báo hiện ra thì nhấp chọn XÓA CÂU TRẢ LỜI rồi nhấp OK

C. CÁCH XÓA NHÓM LẶP

Nhóm lặp là 1 nhóm câu hỏi được lặp lại để hỏi các đối tượng khác nhau. VD, nhóm câu hỏi về nhân khẩu để hỏi các thành viên trong gia đình, nhóm câu hỏi về các loại thẻ cào điện thoại,...
Nhìn chung, có 2 cách để xóa 1 nhóm lặp:
 1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác ở cuối dòng nhóm lặp
 2. (Cách này chỉ có thể thực hiện với nhóm lặp có hiện biểu tượng thùng rác)
  Nhấp để xem chi tiết cách xóa nhóm lặp

 3. Nhấn giữ câu trả lời trong nhóm lặp trong 3 giây rồi thực hiện theo hướng dẫn từ hộp thoại thông báo
 4. (Cách này có thể thực hiện được với hầu hết các loại nhóm lặp)
  Nhấp để xem chi tiết cách xóa nhóm lặp

  Nhấn giữ câu trả lời trong 3 giây, đến khi hộp thoại thông báo hiện ra thì nhấp chọn XÓA NHÓM rồi nhấp OK

3 Likes