Hướng Dẫn Đăng Ký Lịch Làm Việc Cho Phỏng Vấn Viên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỊCH LÀM VIỆC THEO TUẦN CHO CALLER

Để đăng ký thời gian sẽ làm việc với giám sát dự án phỏng vấn viên (PVV) sử dụng module PVV - LỊCH LÀM VIỆC
image
01. ĐĂNG KÝ LỊCH LÀM VIỆC

 • PVV sử dụng biểu mẫu có trong mục này để đăng ký lịch làm việc theo tuần
 • PVV phải đăng ký lịch làm việc trước 6h30 ngày thứ 2 của tuần làm việc mới.
 • Trường hợp có thay đổi về thời gian làm việc thì PVV báo với team giám sát qua room chat và thực hiện chỉnh sửa lịch làm việc. Khi chỉnh sửa lịch điện thoại viên cần ghi rõ lý do chỉnh sửa.
 • Ca làm việc trong ngày luôn luôn bắt đầu bằng ca 1 (ca làm việc không cố định thời gian cụ thể).
  image
 • Các bạn tham khảo cách điền dữ liệu tại Điền dữ liệu - Android
  02. THỜI GIAN LÀM VIỆC
 • Điện thoại viên theo dõi lại lịch tuần đã đăng ký tại mục thời gian làm việc
 • Điện thoại viên cũng có thể cập nhật lại lịch làm việc ở nút link form như hình dưới
5 Likes