Hướng dẫn khảo sát dành cho điện thoại viên dự án dân chấm điểm M-Score Miền Trung

A. GIỚI THIỆU DỰ ÁN M-SCORE MIỀN TRUNG


Dự án Dân chấm điểm M-Score phối hợp thực hiện cùng với HĐND 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình thực hiện từ năm 2014 có 2 hợp phần:

 • Hợp phần 1: Dân chấm điểm hành chính công. Trong hợp phần này RTA phụ trách gọi điện phỏng vấn người dân đã đến VP1C cấp huyện làm thủ tục giấy tờ, nhằm lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại các VP1C và hai TTHCC (trung tâm hành chính công) của hai tỉnh.
 • Hợp phần 2: Dân chấm điểm y tế - Gọi tắt là M-score y tế. Trong hợp phần này RTA phụ trách gọi điện phỏng vấn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện và Trung tâm y tế, nhằm lấy ý kiến của họ về sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện và TTYT.

B. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHẢO SÁT

 • Trước khi khảo sát PVV sử dụng module Tập huấn KS Gọi Điện để tự tập huấn và làm quen với quy trình sử dụng ứng dụng.
 • Khi PVV đã sử dụng thành thạo quy trình và được giám sát dự án phân chia danh sách phỏng vấn, PVV sử dụng module Khảo Sát Độc Lập để khảo sát phỏng vấn chính thức.
 • Hai module có cấu trúc giống nhau.
  1. PVV chọn module đúng với mục đích sử dụng
  2. Xem danh sách phỏng vấn
  3. Thực hiện cuộc gọi đến đáp viên
  4. Báo cáo phản ánh chất lượng cuộc gọi và cuộc gọi tiêu biểu
  5. C. KIỂM TRA CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

   Lưu ý: Xem danh sách phỏng vấn hợp phần VĂN PHÒNG 1 CỬA

   D. ĐĂNG KÝ LỊCH LÀM VIỆC

   Các bạn theo dõi hướng dẫn tại link: https://forum.rtworkspace.com/t/h-ng-d-n-dang-ky-l-ch-lam-vi-c-cho-ph-ng-v-n-vien/134

   E. XEM THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC GỌI

   Các bạn theo dõi hướng dẫn xem notification tại link: https://forum.rtworkspace.com/t/smart-notification-android/41
   Thông báo đánh giá cuộc gọi của team sẽ hiển thị như hình:

   notif