Giới thiệu module Quản lý tuyển dụng và Việc làm (flow đơn giản)

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RTWORK TRONG QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG VÀ VIỆC LÀM
Bài toán quản lý tuyển dụng trong thời điểm hiện tại vẫn luôn là 1 bài toán khó với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Làm sao để thu hút được ứng viên? Làm sao để đánh giá đúng năng lực của ứng viên từ vòng sàng lọc ban đầu? Làm sao để tiết kiệm chi phí nhất mà vẫn có đủ nguồn ứng viên ngay khi cần? Hoặc thậm chí làm sao để ứng viên tự tìm đến Doanh nghiệp thay vì Doanh nghiệp phải đi tìm kiếm ứng viên? Để trả lời các câu hỏi này RTA đã nghiên cứu và thiết kế giải pháp Quản lý tuyển dụng & Việc làm với ứng dụng rtWork và kênh tuyển dụng rtwork.me để số hoá và tự động hoá quy trình thủ công truyền thống bấy lâu nay các nhà tuyển dụng vẫn đang áp dụng.

I. GIỚI THIỆU MODULE QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

1. Tạo mới và quản lý thông tin đăng tuyển các vị trí nhà tuyển dụng:.
Untitled Diagram-Page-1
Để tạo mới 1 tin đăng tuyển, cần 2 yếu tố:
1.Thiết lập thông tin nhà tuyển dụng bằng biểu mẫu:
Module [MINI] Q.LÝ TUYỂN DỤNG => Submodule 2. ĐĂNG TUYỂN => Tab 3. Thông tin Nhà Tuyển Dụng => Tạo mới Nhà tuyển dụng.
Xem video hướng dẫn thiết lập: https://youtu.be/iVjGSybt6GM
2. Tạo mới và quản lý các bài kiểm tra cần thiết cho vị trí tuyển dụng:
Để đánh giá được chất lượng ứng viên, nhà Tuyển dụng có thể tạo ngân hàng bài kiểm tra chất lượng đầu vào, ngân hàng câu hỏi để ứng viên làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.
Module [MINI] Q.LÝ TUYỂN DỤNG => Submodule 2. ĐĂNG TUYỂN => Mục 2.BÀI TEST => Tab 4. Phân phối GGsheet Mẫu đề kiểm tra.
Xem video hướng dẫn phân phối GGSheet khoá học và đề kiểm tra: https://youtu.be/vsDSv0rSuFY
Xem thêm tài liệu hướng dẫn liên quan đến thiết lập khoá học, câu hỏi và đề kiểm tra tại đây:
Hướng dẫn sử dụng module quản trị đào tạo
Hướng dẫn thiết lập bài kiểm tra với spreadsheet đã tạo từ module quản trị đào tạo.
Sau khi đã làm theo hướng dẫn tạo xong khoá học và đề kiểm tra, Người dùng có thể kiểm tra danh sách khoá học, đề kiểm tra tại mục danh sách khoá học, danh sách đề kiểm tra, danh sách câu hỏi.
3. Tạo mới đăng tuyển:
Module [MINI] Q.LÝ TUYỂN DỤNG => Submodule 2. ĐĂNG TUYỂN => Tab 2. Tạo mới đăng tuyển
Xem hướng dẫn chi tiết: https://youtu.be/S97a5_oyPSI
Sau khi tạo mới đăng tuyển sẽ có link webform để Ứng viên đăng kí ứng tuyển.

  • Đăng bài tuyển dụng lên [rtWork.me](http://rtwork.me/).
  • - Lưu ý Nhà tuyển dụng trước khi đăng bài tuyển cần thiết lập 1 quyền người dùng cho Ứng viên trên hệ thống để tạo tài khoản cho ứng viên: Hướng dẫn thiết lập tài khoản xem tại đây:
  • Hỗ trợ xét tuyển và xem báo cáo tổng quan ứng viên.
  • Xem thêm chi tiết trên mục 1.XÉT TUYỂN và mục 3. TUYỂN DỤNG 360. I. GIỚI THIỆU MODULE VIỆC LÀM


    Hướng dẫn đăng kí ứng tuyển: https://www.youtube.com/watch?v=iRuY7hh7C8Y