Hướng dẫn dành cho module ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai đào tạo nhân sự / học viên nội bộ nên RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm rtWork để giúp cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Hy vọng rtWork sẽ phần nào hỗ trợ được các doanh nghiệp trong quá trình quản lý.
1

1. Module ĐÀO TẠO NỘI BỘ DÀNH CHO QUẢN LÝ

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Module ĐÀO TẠO NỘI BỘ DÀNH CHO HỌC VIÊN

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây