Hướng dẫn GÁN SỐ HOTLINE

Mục đích:

Dùng để kích hoạt số tổng đài, mục đích sử dụng của số và kết nối với cây node được thiết lập theo từng dự án.

Thiết lập:

Bước 1: Nhấn chọn nút GÁN HOTLINE để thực hiện mở biểu mẫu tại 5. Danh Sách Hotline.

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

image


Chi tiết:

  • Tên gọi: điền tên gọi cho số hotline cần thiết lập gán thông tin.
  • Số điện thoại gán với số hotline: lựa chọn số điện thoại cần thực hiện gán.
  • Cho phép dùng số này gọi ra: lựa chọn chỉ nhận cuộc gọi hoặc cả 2 chiều nhận và gọi ra.
  • Cây node: lựa chọn cây node và node đã thiết lập để gán cho số hotline.
  • Ghi chú: thêm ghi chú cho lần thiết lập này.
  • Trạng thái: chọn Active nếu đang hoạt động và chọn Inactive nếu không còn hoạt động.
  • Gửi thông báo đến: lựa chọn người được nhận thông báo tới.
  • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
  • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên.

Danh sách hotline: