Hướng dẫn NỐI SỐ CLOUDPHONE

Mục đích:


Dùng để yêu cầu nối số khi số điện thoại chưa được gán với một số hotline nào trước đó.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Yêu cầu kết nối Cloud phone

image

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

yeucaunoiso


Chi tiết:

  • Số chuyển kết nối: nhập vào số điện thoại cần được kết nối (Lưu ý: nhập số điện thoại bắt đầu bằng 84)
  • Nhà mạng lựa chọn trong danh sách nhà mạng
  • Chụp hình: nhấp chọn icon image để chụp hình.
  • Ghi chú: thêm các ghi chú nếu có hoặc có thể nhấp chọn icon image để chuyển tiếng nói thành văn bản.
  • Gửi thông báo đến: lựa chọn người được nhận thông báo tới.
  • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
  • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên.