Hướng dẫn sử dụng Mô-đun HR CHO QUẢN LÝ

Mô-đun HR Cho Quản Lý: Thiết lập chính sách quản lý cho tổ chức, doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Người dùng nhấp vào thanh thông tin để mở thông tin tương ứng, trong lần sử dụng đầu tiên chưa có thông tin được thiết lập, danh sách hiển thị trống, người dùng nhấp vào biểu tượng “Thêm mới” 95754743_246755879773300_1427844177994973184_n (Dấu cộng phía trên cùng bên phải màn hình) để Thiết lập thông tin. (Riêng đối với thiết bị HĐH iOS, người dùng nhấp vào dấu ba chấm phía trên cùng bên phải màn hình để “Thêm mới”)
 • Nếu đã được thiết lập thông tin, danh sách sẽ hiển thị, để Chỉnh sửa thông tin, nhấp vào nút 96541198_267561844372907_406032584527577088_n, để Thêm mới thông tin, nhấp vào nút 96541198_267561844372907_406032584527577088_n (1)
 • Trong quá trình nhập thông tin vào biểu mẫu, App rtWork có thể báo lỗi Chưa nhập đủ thông tin, Nhập thông tin không hợp lệ, … người dùng căn cứ vào vị trí App báo lỗi để bổ sung/chỉnh sửa cho đúng. Các thông tin có dấu sao đỏ là bắt buộc điền.
 • Khi hệ thống nhận được phiếu gửi lên sẽ trả Thông báo về App

A. CA LÀM VIỆC

1. Ca làm việc

 • Nhập thông tin ca làm việc theo hướng dẫn trong Biểu mẫu
 • Mở mới Biểu mẫu thì phải điền ca làm việc mới, không được chọn trong danh sách. Không nên tạo tên ca làm việc quá dài và chứa các ký tự đặc biệt như: ^#*#()@)@_
 • Nếu ca có nghỉ giữa giờ thì Nhấp vào nút: THÊM NGHỈ GIỮA CA để thêm thông tin
 • Đơn vị tính lương: Nếu là ca hành chính thì là Ngày công, nếu là Tăng ca, làm thêm giờ thì là Giờ tăng ca, ca khoán sẽ là Giờ công
 • Số lượng: Số lượng tính công tương ứng: VD: Ca hành chính cả ngày = 1 công, Ca sáng = 0.5 công, Ca chiều = 0.5 công, Ca làm thêm giờ/Tăng ca = 0 công, …
 • Hệ số nhân: Hệ số nhân lương tương ứng, bình thường các Tổ chức sẽ là 100%

2. Hệ số tăng ca

 • Nhập thông tin ca làm việc theo hướng dẫn trong Biểu mẫu
 • Mở mới Biểu mẫu thì phải Thiết lập mới, không được chọn trong danh sách. Không nên tạo tên ca làm việc quá dài và chứa các ký tự đặc biệt như: ^#*#()@)@_
 • Hệ số áp dụng: %

B. NGÀY NGHỈ

1. Ngày nghỉ lễ

 • Nhập thông tin ca làm việc theo hướng dẫn trong Biểu mẫu

2. Hạn ngạch nghỉ phép

 • Nhập thông tin ca làm việc theo hướng dẫn trong Biểu mẫu
 • Quản lý (HRs) gia hạn thời gian/số lượng ngày nghỉ phép cho Nhân viên theo từng loại phép: Phép năm, Nghỉ không lương, Nghỉ ốm đau, Nghỉ thai sản, …
 • Quản lý phê duyệt yêu cầu gia hạn nghỉ phép của nhân viên đăng ký
 • Chỉ khi quản lý phê duyệt/gia hạn thì nhân viên mới được sử dụng phép

C. NỘI QUY

1. Nội quy áp dụng

 • Người quản lý thiết lập các quy định áp dụng cho Toàn tổ chức, từng Chi nhánh, từng Bộ phận, từng Người dùng cụ thể, … VD: Check-in muộn, Check-out sớm, Chỉnh Check-in cần được phê duyệt, Check-in phải chụp hình tác phong, Check-in phải chụp hình nơi làm việc, Check-in lấy tọa độ, …
 • Loại nội quy: Chỉ chọn trong danh sách theo đúng mục đích loại thiết lập
 • Thông số áp dụng: Tương ứng với từng loại nội quy, VD đối với Check-in phải chụp hình tác phong thì cần chọn Hình ảnh, số lượng 1, …
 • Cấp độ xử phạt: Tùy thuộc vào từng tổ chức
 • Phạm vi áp dụng: Lựa chọn một hoặc nhiều đối tượng. Giả sử nội quy áp dụng cho toàn Tổ chức, trừ anh Nguyễn Văn A thì chọn Toàn bộ Tổ chức và Không áp dụng với một số đối tượng, sau đó chọn anh Nguyễn Văn A từ danh sách.

Mọi câu hỏi, thắc mắc về cách sử dụng app/mô-đun, vui lòng thông báo trong phòng Chat đã được tạo sẵn để được giải đáp và hỗ trợ.
Chân thành cảm ơn!

1 Like