Hướng dẫn THIẾT LẬP CÂY NODE

Mục đích:


Dùng để thiết lập lời chào khi đổ chuông và phím nhánh chuyển đến các hàng đợi khi có cuộc gọi đến.

Thiết lập:

Bước 1: Nhấn chọn nút TẠO NODETREE để thực hiện mở biểu mẫu tại 4. Danh Sách Cây Node.

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong biểu mẫu.

Chi tiết:

 • Mô tả cây node: người dùng mô tả và đặt tên cho cây node.
 • Chọn cấu trúc cấu hình: lựa chọn mẫu cấu trúc cần thiết lập trong 3 cấu trúc có sẵn.
  • Mẫu 1: cấu trúc 1 nhánh, từ hotline sẽ đổ trực tiếp vào node và thực hiện theo các hành động tương ứng được thiết lập.
   VD: Khi có cuộc gọi đến hotline, người gọi thực hiện nhấn phím 1 sẽ đổ cuộc gọi vào nhóm CSKH.
  • Mẫu 2 và 3: cấu trúc 2 hoặc 3 nhánh, có thể dẫn từ node 1 vào node 2 hoặc node 3 tùy vào mục đích cấu hình thiết lập.
   VD: Khi có cuộc gọi đến hotline, người gọi thực hiện nhấn phím 1 sẽ đổ cuộc gọi vào nhóm CSKH và nghe tiếp lời thoại nhấn phím 1 vào CSKH doanh nghiệp - phím 2 vào CSKH cá nhân, khi đó người gọi nhấn tiếp phím bấm tương ứng sẽ được chuyển đến bộ phận tương ứng.
 • Tên node: đặt tên cho mỗi node.
 • Áp dụng giờ làm việc: chọn giờ làm việc đã thiết lập trước đó ở biểu mẫu Thiết lập giờ làm việc hoặc bỏ qua nếu tổng đài hoạt động 24/7.
  (nếu node áp dụng giờ làm việc cần chọn Hành động sẽ thực hiện khi ngoài giờ làm việc)
 • Nguồn: lựa chọn đúng lời chào đã thiết lập từ trước ở biểu mẫu Thiết lập lời chào.
 • Cho phép thực hiện các hành động mà không cần phải nghe hết lời chào: sau khi nghe lời chào khi gọi vào số hotline, người gọi có thể nhấn phím rẽ nhánh mà không cần đợi nghe hết lời chào.
 • Số lần lặp lại lời chào: sau khi người gọi tới số hotline sẽ nghe lời chào bao nhiêu lần.
 • Thời gian chờ trước khi nghe lời chào: là khoảng thời gian trước khi người gọi bắt đầu nghe lời chào khi gọi đến số hotline.
 • Giới hạn thời gian cho phép nhấn phím sau khi nghe hết lời chào: sau khoảng thời gian này nếu người gọi không nhấn phím thì hành động nhấn phím hết hiệu lực.
 • Cho phép nhập trực tiếp máy nhánh để gặp agent: chọn tính năng này để cho phép người dùng nhấn số máy lẻ, gặp trực tiếp nhân viên.
 • Độ dài máy nhánh: cần thống nhất độ dài số máy lẻ của toàn bộ tài khoản trong tổ chức, khuyến khuyến chọn độ dài 3 chữ số trở lên (VD: 568), vì các số máy lẻ không được trùng nhau, số đầu tiên của số máy lẻ không được trùng với phím nhấn rẽ nhánh.
 • Phím nhấn: thiết lập một ký tự số để chuyển đến 1 hành động.
 • Hành động: lựa chọn hành động sau khi nhấn phím rẽ nhánh. Có các hành động lựa chọn: chuyển đến hàng đợi; chuyển đến số điện thoại chỉ định; chuyển đến một node khác; dừng cuộc gọi.
 • Nhấp image để thêm ngữ cảnh phím bấm.
 • Trạng thái sử dụng: chọn Kích hoạt để sử dụng và chọn Ngừng kích hoạt nếu muốn dừng hoạt động của cây node.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người cần thông báo về thiết lập này.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.

Danh sách cây node:


1 Like