Hướng dẫn THIẾT LẬP HÀNG ĐỢI

Mục đích:

Dùng để thiết lập một/nhiều nhóm agent thuộc hàng đợi và cách thức thông báo cuộc gọi trên mỗi agent, lời chào trong khi đợi agent trả lời.

Thiết lập:

Bước 1: Nhấn chọn nút TẠO HÀNG ĐỢI để thực hiện mở biểu mẫu tại 3. Danh Sách Hàng Đợi.

queue

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong biểu mẫu

3

Chi tiết:

 • Tên gọi hàng đợi: đặt tên cho hàng đợi.
 • Mô tả hàng đợi: mô tả thêm về hàng đợi đang thiết lập.
 • Lời chào trong lúc đổ chuông và lời chào trong lúc chuyển cuộc gọi: lựa chọn trong danh sách lời chào và lời chào chỉ chấp nhận file ghi âm, đuôi file mp3, dung lượng file không quá 10Mb (nếu bỏ trống lời chào sẽ được thiết lập mặc định).
 • Thời gian hoạt động: Luôn Hoạt động áp dụng đối với tổng đài hoạt động 24/7 hoặc Giờ làm việc để cuộc gọi chỉ đổ chuông đến các agent trong hàng đợi vào khung giờ đã thiết lập ở biểu mẫu Thiết lập giờ làm việc.
 • Có ghi âm cuộc gọi không: lựa chọn để ghi âm/không cho các cuộc gọi đến hàng đợi này.
 • Thời gian chờ đợi đổ chuông cho mỗi agent: là khoảng thời gian cuộc gọi đến đổ chuông trên tài khoản của mỗi agent trong nhóm agent (VD: nhóm agent A có 3 agent, thời gian chờ đợi đổ chuông được thiết lập = 10 giây, hết 10 giây sẽ đổ trên agent kế tiếp của nhóm và cứ chuyển lần lượt các agent trong nhóm).
 • Số lượng cuộc gọi xếp hàng tối đa: số lượng cuộc gọi trong queue nhận được tối đa.
 • Thời gian chờ tối đa: thời gian Khách chờ máy tối đa, khi chưa có nhân viên nghe máy.
 • Cho phép để lại lời nhắn thoại: khi hết thời gian chờ tối đa có cho phép khách để lại lời nhắn thoại hay không (chọn không nếu muốn sử dụng chức năng chỉ đổ agent vừa tương tác).
 • Thứ tự đổ chuông agent: lựa chọn thứ tự đổ chuông cho các agent trong hàng đợi.
  Ngẫu nhiên: cuộc gọi sẽ đổ ngẫu nhiên giữa các agent trong nhóm.
  Tùy chỉnh: cuộc gọi sẽ đổ lần lượt theo thứ tự các agent được sắp xếp trong nhóm.
  Ưu tiên agent vừa tương tác: cuộc gọi sẽ đổ vào agent tương tác cuối với khách đầu tiên.
  Chỉ đổ agent vừa tương tác: cuộc gọi chỉ đổ vào agent có thực hiện tương tác với khách.
 • Danh sách nhóm agent: lựa chọn nhóm agent trong danh sách
 • Nhấp chọn image để thêm nhóm agent
 • Chi tiết nội dung: thêm mô tả chi tiết về danh sách nhóm
 • Trạng thái: chọn Kích hoạt nếu đang hoạt động và chọn Ngừng kích hoạt nếu không còn hoạt động.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người được nhận thông báo tới
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên.

Danh sách hàng đợi


Untitled%20Diagram%20(5)