Hướng dẫn THIẾT LẬP LỜI CHÀO

Mục đích:

Thiết lập lời chào cho số hotline, hàng đợi và cây node để khi người gọi đến số hotline nhận được thông tin chung và phím nhánh của từng bộ phận thích hợp. Có thể thiết lập lời chào dưới 3 dạng khác nhau như: file ghi âm có sẵn, ghi âm từ phone và người máy đọc.
Lưu ý: Các nguồn file ghi âm thiết lập cho lời chào chỉ chấp nhận đuôi file MP3 và WAV.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Thiết lập lời chào

image


Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

image(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên lời chào: điền tên cho lời chào cần thiết lập
 • Mô tả lời chào: thêm các mô tả về lời chào
 • Nguồn: tùy thuộc vào phương án lựa chọn mà có các thuộc tính đi kèm
  File ghi âm có sẵn: lựa chọn image để ghi âm trực tiếp hoặc image để chọn file ghi âm trên thiết bị
  Ghi âm từ phone: nhấp chọn image để ghi âm trực tiếp
  Người máy đọc: lựa chọn ngôn ngữ, giọng đọc cho người máy và điền nội dung lời chào cho người máy.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người được nhận thông báo tới
 • Ghi chú thêm (Nếu có): thêm các mô tả về lời chào
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên

Danh sách lời chào: