Hướng dẫn THIẾT LẬP NHÓM AGENT

Mục đích:

Dùng để thiết lập các tài khoản Cloudphone trong cùng một bộ phận thành một nhóm agent (VD: bộ phận chăm sóc khách hàng) có chung mục đích để gắn vào hàng đợi và với mỗi mục đích khác nhau nên cây node sẽ được thiết lập để kết nối với từng nhóm agent tương ứng. Và một thành viên trong nhóm có thể trực thuộc nhiều nhóm khác nhau.

Thiết lập:

Bước 1: Nhấn chọn nút TẠO NHÓM MỚI để thực hiện mở biểu mẫu tại 2. Danh Sách Nhóm Agent.

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong biểu mẫu.

2


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

  • Tên nhóm agent: đặt tên nhóm theo từng mục đích hoạt động của nhóm
    VD: nhóm hỗ trợ khách hàng, nhóm tư vấn bán hàng, …
  • Danh sách: lựa chọn nhân viên trong danh sách nhân viên để thêm vào nhóm.
  • Nhấn chọn image để thêm nhân viên vào trong nhóm
  • Chi tiết nhóm agent: mô tả thêm về nhóm agent này
  • Trạng thái: chọn Kích hoạt nếu nhóm đang hoạt động và chọn Ngừng kích hoạt nếu không còn hoạt động.
  • Gửi thông báo đến: lựa chọn người được nhận thông báo tới
  • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát
  • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên

Danh sách nhóm agent