Hướng dẫn THIẾT LẬP TÀI KHOẢN AGENT

Mục đích:

Dùng để thiết lập tài khoản cloud phone - agent (số máy lẻ) cho Nhân viên sử dụng trên rtWork.

Thiết lập:

Bước 1: Nhấn chọn nút THIẾT LẬP AGENT để thực hiện mở biểu mẫu tại 1. Danh Sách Agent.

steps set up agent

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong biểu mẫu.

1(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Chọn các thông tin: Cơ sở/Văn phòng/Chi nhánh, Phòng ban và Nhân viên cần thiết lập tài khoản cloud phone - agent (số máy lẻ).
 • Ngừng cấp TK cloud phone: khi muốn dừng cấp số máy lẻ cho nhân viên (nghỉ việc, không thuộc đối tượng sử dụng tổng đài, ngừng cấp số máy lể này để chuyển sang cấp cho nhân viên khác).
 • Cấp mới TK: cấp tài khoản cloud phone – agent (số máy lẻ) cho nhân viên sử dụng tổng đài.
 • Đổi tài khoản: thay đổi số máy lẻ của Nhân viên, ví dụ: đổi từ 5001 sang 5656.
 • Số cá nhân (số máy lẻ): được thiết lập theo quy định của mỗi tổ chức và được bắt đầu theo 1 chuỗi số nhất định (ví dụ: 621; 5678). Lưu ý: Không thể thiết lập được số cá nhân là số 0 và/hoặc bắt đầu bằng số 0. Số tài khoản của toàn bộ Nhân viên cần đồng bộ về độ dài chuỗi số (ví dụ: được tạo thành từ bốn chữ số (5678); ba chữ số (123)).
 • Loại định tuyến
  1. Đổ chuông đồng thời trên App và Web (khuyến khích sử dụng): cuộc gọi sẽ đổ chuông đồng thời cả trên điện thoại và Web, nếu người dùng đăng nhập trên Laptop/PC.
  1. Đổ chuông trên số điện thoại chỉ định: chuyển thẳng cuộc gọi đến số điện thoại, người dùng sẽ thiết lập 02 số điện thoại nhận cuộc gọi: một số ưu tiên, một số dự phòng (trường hợp số ưu tiên không thể kết nối).
 • Chi tiết Agent: thêm mô tả về việc thiết lập này.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người cần biết việc thiết lập này.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới để tiếp tục thiết lập.

Danh sách agent:


Ghi chú:

 • Sau khi cấp mới tài khoản cloud phone, tuỳ vào vài trò của từng nhóm/từng user mà quản trị viên cần thiết lập và cấp các chức năng gọi khác nhau trên hệ thống. Vui lòng xem hình hướng dẫn chi tiết bên dưới:
1 Like