Giới thiệu Module HR Cho Quản Lý

Module HR Cho Quản Lý nhằm thiết lập và điều chỉnh chính sách quản trị nhân sự liên quan đến ca làm việc, hệ số lương, ngày nghỉ lễ, hạn ngạch nghỉ phép và các nội quy tổ chức khác.

hr4man

1. NỘI QUY
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. CHÍNH SÁCH
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. GIA HẠN PHÉP
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

  • Nếu đã được thiết lập thông tin, danh sách sẽ hiển thị, để Chỉnh sửa thông tin, nhấp vào nút 96541198_267561844372907_406032584527577088_n.
  • Trong quá trình nhập thông tin vào biểu mẫu, App rtWork có thể báo lỗi Chưa nhập đủ thông tin, Nhập thông tin không hợp lệ, … người dùng căn cứ vào vị trí App báo lỗi để bổ sung/chỉnh sửa cho đúng. Các thông tin có dấu sao đỏ là bắt buộc điền.
  • Khi hệ thống nhận được phiếu gửi lên sẽ trả Thông báo về App ở mục thông báo hình quả chuông trên giao diện ứng dụng rtWork.
2 Likes