Quản lý Kho/Inventory Management


Kho đầy đủ Hướng dẫn sử dụng các Mô-đun trong bộ QUẢN LÝ KHO trên ứng dụng rtWork giúp hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bao gồm: Thiết lập sản phẩm đầu vào tạo nguồn danh sách sản phẩm/tài sản hiện có của doanh nghiệp, đặt mua vật tư, nhập kho, lập lệnh sản xuất/ xuất kho, xuất kho, tái nhập kho, thực hiện lắp đặt - bảo dưỡng và kiểm kê tài sản/sản phẩm,… Kho tối giản Bộ module quản lý kho của rtWork giúp thiết lập sản phẩm đầu vào, thực hiện các nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, tái nhập kho, quản lý, phân tích các số liệu kho và thực hiện kiểm kê kho.
Topic Replies Views Activity
0 287 October 17, 2019
0 754 October 17, 2019
0 568 October 17, 2019
0 593 October 17, 2019
0 393 October 28, 2019
0 597 November 1, 2019
0 362 October 25, 2019
0 573 November 4, 2019
0 677 October 22, 2019
0 438 October 23, 2019
0 321 October 24, 2019
0 353 October 23, 2019
0 479 October 24, 2019