Quản lý Kho/Inventory Management


Kho đầy đủ Hướng dẫn sử dụng các Mô-đun trong bộ QUẢN LÝ KHO trên ứng dụng rtWork giúp hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bao gồm: Thiết lập sản phẩm đầu vào tạo nguồn danh sách sản phẩm/tài sản hiện có của doanh nghiệp, đặt mua vật tư, nhập kho, lập lệnh sản xuất/ xuất kho, xuất kho, tái nhập kho, thực hiện lắp đặt - bảo dưỡng và kiểm kê tài sản/sản phẩm,… Kho tối giản Bộ module quản lý kho của rtWork giúp thiết lập sản phẩm đầu vào, thực hiện các nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, tái nhập kho, quản lý, phân tích các số liệu kho và thực hiện kiểm kê kho.
Topic Replies Views Activity
0 260 October 17, 2019
0 680 October 17, 2019
0 499 October 17, 2019
0 525 October 17, 2019
0 343 October 28, 2019
0 522 November 1, 2019
0 322 October 25, 2019
0 426 November 4, 2019
0 613 October 22, 2019
0 391 October 23, 2019
0 275 October 24, 2019
0 304 October 23, 2019
0 423 October 24, 2019