Tuyển Dụng/Recruitment


Topic Replies Activity
HƯỚNG DẪN ỨNG VIÊN SỬ DỤNG APP rtHOME 1 May 22, 2020
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu đăng tuyển 1 February 2, 2021
Hướng dẫn tương tác với ứng viên qua các phương thức 1 June 6, 2020
Các câu hỏi thường gặp dành cho ứng viên 1 October 1, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP KÊNH HỖ TRỢ ỨNG VIÊN 1 June 6, 2020
Hướng dẫn thiết lập TẠO MỚI ĐĂNG TUYỂN 1 June 6, 2020
Hướng dẫn sử dụng module XÉT TUYỂN 1 March 19, 2020
Xem các báo cáo tổng quan TUYỂN DỤNG 360 1 June 8, 2020
Hướng dẫn thực hiện tạo bài kiểm tra 1 May 22, 2020
Giới thiệu module Quản lý tuyển dụng và Việc làm (flow đơn giản) 1 February 13, 2020
Quy trình tuyển dụng tại RTA 1 November 7, 2019
Tiêu chuẩn tuyển dụng tại RTA 3 November 6, 2019