Exam


Topic Replies Activity
About rtWork App-Learning and Exam 1 August 9, 2019
Hướng dẫn dành cho module ĐÀO TẠO NỘI BỘ 1 September 1, 2020
Hướng dẫn module QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NỘI BỘ 1 August 31, 2020
Hướng dẫn sử dụng module ĐÀO TẠO NỘI BỘ 1 September 1, 2020
Tìm hiểu về vị trí chuyên viên đánh giá chất lượng phỏng vấn 1 September 25, 2019
Hướng dẫn thực hiện Bài kiểm tra Kỹ năng phỏng vấn 1 August 9, 2019
Bảng hỏi Thực hành dành cho ứng viên ĐTV MScore TPHCM 1 August 12, 2019
Hướng dẫn sử dụng tiện ích họp trực tuyến 1 September 27, 2019
Hướng dẫn thiết lập bài kiểm tra với spreadsheet đã tạo từ module quản trị đào tạo 1 February 5, 2020
Hướng dẫn sử dụng module quản trị đào tạo 1 February 5, 2020
Hướng dẫn thực hiện Bài kiểm tra Năng lực chung 1 August 9, 2019
Bảng hỏi và File ghi âm PV mẫu cho dự án Better Work 1 September 26, 2019
Bảng hỏi thực hành dành cho ứng viên dự án Better Work 1 September 20, 2019
Hướng dẫn thực hiện Bài kiểm tra Kỹ năng gõ phím 10 ngón 1 September 10, 2019
Lưu ý đối với Kiểm thử Bảng hỏi (E-form Testing) 1 August 13, 2019
HDSD Module Tập huấn Khảo sát và Khảo sát Chính thức - Mscore miền Trung 1 August 12, 2019
Bảng hỏi thực hành cho ứng viên ĐTV dự án MScore miền trung 1 August 12, 2019