CRM


Topic Replies Activity
Giới thiệu về CRM 1 August 22, 2019
Hướng dẫn sử dụng CRM TELE & F2F 1 October 15, 2019
Hướng dẫn xem thông tin CRM 360 1 October 18, 2019
Giới thiệu Mô-đun Tải dữ liệu 1 August 27, 2019
Hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sản phẩm 2.0 1 October 15, 2019
Hướng dẫn thiết lập Chương trình Khuyến mãi 1 October 16, 2019
Hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu BÁN HÀNG 1 October 15, 2019
Hướng dẫn Tạo và Giao tuyến KH cho Nhân viên 1 October 14, 2019
Hướng dẫn thu thập và lưu trữ Cơ Sở Dữ Liệu khách hàng 1 October 11, 2019