CRM - Sales & Customer Service


CRM Sales Customer Service Tất cả các dịch vụ mà doanh nghiệp/ tổ chức (gọi tắt là Nhà cung cấp - NCC) cung cấp cho khách hàng sẽ không tránh khỏi những rủi ro, sự cố bất ngờ không lường trước. Nhất là khi, khách hàng sử dụng dịch vụ mà gặp sự cố không biết báo cho ai, hình thức và phương tiện nào, đồng thời NCC dịch vụ cũng không nắm được tình trạng khách hàng đang gặp phải vấn đề gì. Từ đó, giúp NCC dịch vụ đặt ra những câu hỏi:
Topic Replies Activity
Giới thiệu về CRM 1 August 22, 2019
Hướng dẫn thu thập và lưu trữ Cơ Sở Dữ Liệu khách hàng 1 October 11, 2019
Hướng dẫn CRM KHÁCH HÀNG 1 September 3, 2020
Hướng dẫn CRM TUYẾN 1 September 3, 2020
Hướng dẫn sử dụng module CRM DYNAMICS 1 August 31, 2020
Hướng dẫn THIẾT LẬP KHÁO SÁT KHÁCH HÀNG (NPS) 1 December 18, 2019
Khảo sát khách hàng qua điện thoại 1 December 18, 2019
Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NHÂN VIÊN 1 February 10, 2020
Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - QUẢN LÝ 1 December 18, 2019
Hướng dẫn THEO DÕI XỬ LÝ LỖI/CẬP NHẬT THÔNG TIN SỰ CỐ 1 June 6, 2020
Hướng dẫn THIẾT LẬP GIÁ TRỊ BAN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ SỰ CỐ 1 June 6, 2020
Giới thiệu Mô-đun Chuẩn bị dữ liệu 1 August 27, 2019
Hướng dẫn TẠO CHỈ DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN 1 February 13, 2020
Hướng dẫn sử dụng CRM TELE & F2F 1 October 15, 2019
Hướng dẫn thiết lập Chương trình Khuyến mãi 1 October 16, 2019
Hướng dẫn Tạo và Giao tuyến KH cho Nhân viên 1 October 14, 2019
Hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sản phẩm 2.0 1 October 15, 2019
Simple & FB Sales: Hướng dẫn đăng kí và sử dụng 1 April 13, 2020
Hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu BÁN HÀNG 1 October 15, 2019
Hướng dẫn xem thông tin CRM 360 1 October 18, 2019