CRM - Sales & Customer Service


CRM Sales Customer Service
Topic Replies Activity
Giới thiệu về CRM 1 August 22, 2019
Hướng dẫn TẠO CHỈ DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN 1 February 13, 2020
Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - QUẢN LÝ 1 December 18, 2019
Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NHÂN VIÊN 1 February 10, 2020
Khảo sát khách hàng qua điện thoại 1 December 18, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP KHÁO SÁT NPS 1 December 18, 2019
Hướng dẫn THIẾT LẬP HỖ TRỢ 1 December 17, 2019
Hướng dẫn THỰC HIỆN HỖ TRỢ 1 December 17, 2019
Giới thiệu Mô-đun Chuẩn bị dữ liệu 1 August 27, 2019
Hướng dẫn thu thập và lưu trữ Cơ Sở Dữ Liệu khách hàng 1 October 11, 2019
Hướng dẫn sử dụng Biểu mẫu BÁN HÀNG 1 October 15, 2019
Hướng dẫn thiết lập Chương trình Khuyến mãi 1 October 16, 2019
Hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sản phẩm 2.0 1 October 15, 2019
Hướng dẫn xem thông tin CRM 360 1 October 18, 2019
Hướng dẫn sử dụng CRM TELE & F2F 1 October 15, 2019
Hướng dẫn Tạo và Giao tuyến KH cho Nhân viên 1 October 14, 2019