Khảo sát / Survey


PAPI Khảo sát Tele Better Work Dự án Khảo sát Quản lý khảo sát Khảo sát trực tiếp MScore
Topic Replies Activity
Giới thiệu Giải pháp Quản lý Khảo sát 1 August 22, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô đun M-SCORE VẬN ĐỘNG KHẢO SÁT 1 October 19, 2020
Các lưu ý quan trọng với phỏng vấn viên (PVV) dự án gọi điện 1 July 21, 2020
Tài liệu dành cho ứng viên vị trí điện thoại viên 1 May 26, 2020
Hướng dẫn khảo sát dành cho phỏng vấn viên Dự án Dân Chấm Điểm M-Score (phiên âm: "em xờ co") 1 June 8, 2020
Cẩm nang khảo sát cho Trưởng/Phó đoàn PAPI Việt Nam 1 September 6, 2019
Hướng dẫn sử dụng sub - module ĐIỆN THOẠI VIÊN 1 September 25, 2019
Tài liệu dành cho ứng viên vị trí Đánh giá phỏng vấn 1 June 17, 2020
Hướng Dẫn Cập Nhật Dữ Liệu Khảo Sát M-score Đồng Nai 1 July 2, 2020
Sử dụng module Hồ Sơ Cá nhân trên rtWork chuẩn bị hồ sơ ký kết hợp đồng 1 October 16, 2019
Giới thiệu Mô-đun Phỏng vấn qua Điện Thoại 1 August 22, 2019
Hướng dẫn thực hiện Bài Kiểm tra Kỹ năng xử lý tình huống phỏng vấn 1 September 24, 2019
Một số câu hỏi thường gặp dành cho phỏng vấn viên 1 September 24, 2019
Hướng dẫn khảo sát dành cho điện thoại viên dự án dân chấm điểm M-Score Miền Trung 1 January 17, 2020
Hướng Dẫn Đăng Ký Lịch Làm Việc Cho Phỏng Vấn Viên 1 September 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng rthome chuẩn bị hồ sơ ký kết hợp đồng 1 October 18, 2019
Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản thực hành Chứng chỉ CITI 1 October 11, 2019
Hướng dẫn khảo sát từ xa cho dự án Better Work 1 September 11, 2019
Hướng dẫn Quản lý Khảo sát Dự án Better Work dành cho SUP 1 September 24, 2019
Giới thiệu Mô-đun Giám sát khảo sát 1 August 22, 2019
Giới thiệu Mô-đun Khảo sát trực tiếp 1 August 22, 2019
Giới thiệu Mô-đun Quản lý khảo sát 1 August 22, 2019
Giới thiệu Mô-đun Nhân sự dự án 1 August 22, 2019